Obrázek kurzu

On-line verze úspěšného akreditovaného semináře Škola dřepu zaměřeného na základní posilovací cvik – dřep s volnou činkou, určený trenérům všech sportovních odvětví a učitelům, který pro vás připravila Mgr. Tereza Králová společně s Mgr. Jiřím Gasiorem.


On-line verze obsahuje jak teoretickou část, tak i praktickou část formou textu a naučných videoukázek. Teoretická část semináře zahrnuje detailní popsání cviku dřep s volnou činkou z hlediska funkční anatomie, techniky provedení, biomechaniky, dávání dopomoci a záchrany. Kurz je zaměřen především na popis techniky a trénink dřepu s činkou vzadu a vpředu na ramenou a dřepu s činkou ve vzpažení. V rámci teorie je jedna z hlavních kapitol věnována zdravotním aspektům a vlivům na pohybový aparát na základě vědeckých výzkumů dle techniky provedení dřepu. Praktická část prolíná teoretickou část a je zaměřena na edukaci provedení cviku dřep včetně odstranění nejčastějších chyb, nácviku metodiky a dopomoci. V neposlední řadě je kurz zaměřen i na možnosti testování jednorázového maxima v dřepu.


Informace ke kurzu


Doufáme, že se Vám bude kurz líbit a pokud nemůžete přijít na akreditovaný prezenční seminář s praxí, bude tento online kurz po vědomostní stránce adekvátní náhradou.
Logo fakulty
Fakulta sportovních studií

Škola dřepu

https://is.muni.cz/ekurzy/SKOLADREPU Zkopírovat odkaz do schránky

1 lekce
celkem 1 hodina
400 Kč
Koupit kurz
Pokud už e-kurz studujete, přihlaste se do IS MU.

Lektoři

Mgr. Tereza Králová, Ph.D.
tereza.kralova@fsps.muni.cz
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
struhar@fsps.muni.cz