Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 42 »
2. 3.
2023

S novým semestrem novinky v Odpovědnících

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Poměrně nedávno – před Vánoci – informoval Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) o možnosti ručního hodnocení v Odpovědnících (více v novince). Nyní se vývoj aplikace opět posunul dál a uspokojil další nemalou část vyučujících, kteří aplikaci využívají a posílají podněty ke změnám, které jim práci usnadní.

Naskenované odpovědní listy v aplikaci Odpovědi

První změna se týká naskenovaných odpovědních listů. Vyučující, kteří používají Odpovědníky pro realizaci písemek v režimu „skenovat rukou psaný text s body“, nově naskenované odpovědní listy najdou také v aplikaci Odpovědi (doposud byly přístupné v Přijímárně skrze odkaz “Nahlížení do odpovědních listů”). V popisu odpovědníku jsou nově v tomto režimu dvě tlačítka pro uložení, z nichž pomocí tlačítka „Uložit a zpřístupnit“ zpřístupní odpovědník, resp. prohlídku naskenovaného odpovědního listu v aplikaci Odpovědníky, i studentům. Při zpřístupnění prohlídky studentům se respektuje datum zadané při vyhodnocování rozpoznaných písemek.

Rozšíření možností při výběru otázek do testu

Druhou změnu zaregistrují vyučující v okamžiku, kdy připravují test a v popisu odpovědníku nastavují, jak má vypadat. Došlo totiž k rozšíření možností při výběru otázek do testu. Vybírá-li vyučující do testu ze sady otázek jen některé z nich (podmnožinu), má nově možnost volit, zda se otázky ze sady vyberou náhodně, nebo zda se začne vybírat až od určité otázky, anebo se vybere blok po sobě jdoucích souvisejících otázek. V jakém pořadí se otázky poskládají do průchodu testem, ovlivní další nastavení odpovědníku.

Omezování prohlídky odpovědí z počítačů dle IP adres

Také další změna je patrná ve formuláři, kterým musí vyučující projít při nastavování testu. Nově lze v popisu odpovědníku zadat IP adresy počítačů, ze kterých se student dostane k prohlídce svých odpovědí (výjimkou je odpovědník v režimu „skenovat rukou psaný text s body“). Doposud se běžně omezoval přístup studentů k testu z počítačů s konkrétní IP adresou (typicky vyučující zadal rozsah IP adres dané PC učebny) a toto omezení se vztahovalo také na prohlídku. Pokud to vyučující nezměnil, pak se studenti k prohlídce dostali pouze z počítačů s „povolenou“ IP adresou (tj. typicky jen z PC učebny). Nyní je to oddělené, takže vyučující může nastavit například přístup k testu „pouze z PC učebny“ a po vyplnění a odevzdání testu přístup k prohlídce odkudkoliv.

Ruční opravování elektronických testů

Aktivovat ruční hodnocení lze jednoduše zatržením příslušné volby přímo v popisu odpovědníku: “Hodnotit ručně -> Chci odpovědník hodnotit ručně”. Po zatržení se učiteli zobrazí možnost vybrat režim, ve kterém si přeje studentovy odpovědi hodnotit, kdy a zda vůbec se má studentovi zpětná vazba zobrazit v poznámkovém bloku.

Do ručního hodnocení lze zahrnout jak text zpětné vazby, tak bodové ohodnocení. To je vždy označené hvězdičkou a je možné jej do poznámkového bloku zavádět hned několika různými způsoby. Krom celého textu obsahujícího body i slovní hodnocení je aplikace schopna udělené body za jednotlivé otázky sama sečíst, nebo je v poznámkovém bloku dle přání vyučujícího zavede zvlášť. Otázky vyučující ručně hodnotí v aplikaci Odpovědi.

Body zavedené zvlášť po otázkách


Sumarizovaný výsledek

Používá-li učitel ve svém předmětu tzv. bc scripty, které s obsahem poznámkových bloků pokročile pracují, může do nich zahrnout i obsah poznámkového bloku s daty z ručního hodnocení. K zahrnutí slouží políčko v popisu odpovědníku, kam se zkratka takového poznámkového bloku vloží.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 12.
2022

Osm měsíců s aplikací KvIS

Zajímavé | 4 | 4
Novinky – e-learning

V dubnu Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) představil KvIS – aplikaci pro krátké kvízy v hodinách, více v novince KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodinách. Od té doby jej už pilně zkoušejí první vyučující na hodinách se studenty. Má za sebou nejen úspěšné nasazení na malých skupinkách studentů, ale také mnoho zátěžových testů. Ve výuce podzimního semestru byl nasazen na přednáškách čítajících více než 400 studentů a podle interních testů je aplikace připravená bez problémů zvládat i více než 500 studentů najednou.

Obr. 1: Hlasování v kvízu na mobilním telefonu

Zátěžové testy byly první důležitou podmínkou pro to, aby bylo možné zveřejnit i neautentizovaný KvIS. Hlavním motivem bylo vyjít vstříc učitelům na hodinách. Pokud jim na přednášku přijde nějaký čestný host či obecně kdokoli bez přístupu do IS MU, může se teď nově do aktivit také zapojit. Stačí, aby učitel při spuštění KvISu zaškrtl možnost „Povolit připojení nepřihlášených účastníků“. Jelikož jsou vyučující velmi kreativní, určitě zkusí KvIS dříve nebo později využít i na populárně naučných přednáškách na středních školách či při dnech otevřených dveří, při popularizaci vědy apod., kde lze očekávat stovky lidí. Lze ale s jistotou říct, že minimálně 500 přihlášených účastníků najednou systém určitě zvládne.

KvIS pro nepřihlášené osoby je tedy hlavní novinkou. Umožňuje nejen zapojení osob, které vůbec nemají účet v IS MU, ale především nabízí anonymní získání odpovědí. Lze se tak studentů ptát i na kontroverzní témata. Učitelé také mají mírnější možnost, jak KvIS částečně anonymizovat. Přes volbu „Nezobrazovat identitu účastníků“ mohou nechat studenty, aby se přihlásili pod přezdívkami a v hodině mezi sebou neviděli, kdo je kdo. Učitel ale jejich totožnost zná a může jim později za aktivity přidělit body.

Obr. 2: Aplikace KvIS

Druhou zásadní novinkou je zpřístupnění aplikace pro správu kvízů nejen pro učitele, ale pro všechny osoby přihlášené v IS MU. Kvízy tak nově mohou připravovat i studenti.

Učitelé, kteří vytváření desítky kvízů pro svoje studenty, se dočkali užitečných vylepšení:

  • kopírování kvízů – mohou si zkopírovat vytvořený kvíz a třeba jej jen drobně upravit pro jiné předměty;
  • náhled kvízu pro spolupracovníky – učitelé, kteří mají nasdílený KvIS od svého kolegy pouze pro spouštění, jej teď také mohou vidět před spuštěním a procházet;
  • možnost nastavení časového limitu na jednotlivé otázky.

Aplikaci KvIS naleznou vyučující v autentizované části IS MU → Záznamník učitele → Odpovědníky a kvízy .. KvIS.

Ostatní uživatelé naleznou aplikaci v autentizované části IS MU → dlaždice E-learning → Nepředmětový → KvIS.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → KvIS – aplikace pro aktivizaci studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
30. 12.
2022

Možnost ručního hodnocení v Odpovědnících

Zajímavé | 5 | 5
Novinky – e-learning

Vývojový tým přichází s novou aplikací pro hodnocení odpovědí studentů v prostředí Odpovědníků. Vyučující získávají pohodlný nástroj, který jim umožní zpětnou vazbu ukládat bezpečně i v případech, kdy editují odpovědníky propojené na poznámkové bloky s automatickým hodnocením. Tedy nehrozí, že by při úpravách v nastavení omylem došlo ke ztrátě již zadaných hodnocení.

Aplikaci si vyučující zpřístupní tak, že v odpovědníku zaškrtne novou volbu “Hodnotit ručně -> Chci odpovědník hodnotit ručně”

Obr. 1: Volba pro ruční hodnocení odpovědníku

Pro vložení ručního hodnocení vstoupí učitel do aplikace Odpovědi, zvolí si vybraného studenta a jeho odevzdaný průchod. Ruční hodnocení následně vyplňuje přímo u vybraných otázek.

Obr. 2: Výběr průchodu odpovědníkem u vybraného studenta

U každé otázky se zobrazí odkaz “Hodnotit ručně”, který když učitel zvolí, zobrazí se mu formulář, do kterého je možné vepisovat ruční hodnocení.

Obr. 3: Zadání ručního hodnocení

Kromě slovní zpětné vazby lze vložit i počet bodů pomocí hvězdičky („*“) Na závěr je možné uložit všechny změny v ručním hodnocení hromadně.

V aplikaci Odpovědi se zobrazuje evidence vyplnění ručního hodnocení a získaný počet bodů. Do roletky řazení záznamů přibyl filtr, který hodnocení zobrazí.

Obr. 4: Výběr filtru pro zobrazení ručního hodnocení

Text ručního hodnocení se studentům ukládá do poznámkového bloku. Ten je nezávislý na nastavení ze popisku odpovědníku ze sekce „Výsledky do poznámkového bloku“. Čas zveřejnění tohoto bloku si učitel nastavuje libovolně. Pokud je v odpovědníku umožněna prohlídka, student vidí ruční hodnocení i tam.

Body z takto vzniklého poznámkového bloku lze sčítat s body za automaticky vyhodnocované otázky pomocí jednorázové sumarizace, díky které studenti obdrží nový kompletní počet bodů z obou rozdílně hodnocených částí odpovědníku.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
9. 12.
2022

Odesílání naplánovaného e-mailu v Záznamníku učitele

Informačně přínosné | 3 | 4
Novinky – e-learning

Vyučující na Masarykově univerzitě standardně využívají k obeslání studentů svých předmětů funkci „Poslat dopis“ v Záznamníku učitele Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Nově mohou učitelé využít funkci, kdy si mohou naplánovat odeslání dopisu a vše si tak nachystat již před začátkem semestru a věnovat se poté primárně výuce.

Pro naplánování odeslání dopisu je potřeba vytvořit e-mail přes funkci „Poslat dopis“ a následně kliknout na „Další možnosti“. Objeví se pole pro vepsání data a času pro odeslání e-mailu. Nejzazší datum lze nastavit maximálně rok dopředu.

Obr. 1: Nastavení naplánového odeslání e-mailu

Jako klasické dopisy i ty plánované interagují s omezením/i Záznamníku učitele. Praktický příklad: Učitel vstupuje do Záznamníku učitele v červenci a omezuje si jej na studenty seminární skupiny č. 3, v této době v této seminární skupině ještě nemá žádného studenta, protože ještě neprobíhal zápis do seminárních skupin, je tedy prázdná, to ale není překážkou pro naplánovaní, jelikož parametry se vyhodnotí až v době odesílání dopisu. E-mail si jako dosud napíše, naplánuje si datum odeslání například na 24. 12. a potvrdí naplánování, tím má ze strany učitele hotovo. Následně 24. 12. se IS MU sám podívá, kdo splňuje podmínky - patří do seminární skupiny č. 3 a těmto studentům dopis sám dle plánu odešle. Učitel, který email naplánoval, pak po proběhnutí odeslání 24. 12. obdrží potvrzující e-mail o odeslání naplánovaného dopisu spolu se seznamem studentů (adresátů), kteří naplánovaný e-mail obdrželi.

Seznam příjemců tedy vždy odpovídá výběru v Záznamníku učitele. E-mail bude odeslán příjemcům, kteří budou podmínky výběru splňovat v době odeslání.

Znění naplánovaného e-mailu je možné samozřejmě i dodatečně upravovat.

Tipy na využití naplánovaných e-mailů:

  • upomínky na průběžné úkoly (Máte odevzdat úkol do odevzdávárny…; Je třeba vyplnit procvičovací test…)
  • připomínky na události (Blíží se termín vaší praxe, prostudujte si pokyny a harmongram…; Během pár dní se již budete moci přihlašovat na zkušební termíny…)
  • motivace (Vítejte v předmětu XY, čeká nás skvělý semestr…; Již jsme v polovině semestru…; Náš společný semestr se chýlí ke konci…)

Tato varianta odesílání je dostupná a rozšiřuje sekci Poslat dopis v Záznamníku učitele vybraného předmětu.
Záznamník učitele -> sekce Studenti -> Poslat dopis.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 42 »