Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 43 »
16. 11.
2023

Odpovědníky - nastavení termínu testů bez hledání v kalendáři

Interesting | 2 | 2
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se i nadále zabývá vývojem aplikace Odpovědníky a svou pozornost nyní soustředil na vylepšení formuláře pro nastavování testu. Ocení ho především uživatelé, typicky vyučující, kteří vytvářejí online PC testy. Vylepšení spočívá v tom, že učiteli umožňuje přednastavit čas intervalu, kdy lze s odpovědníkem pracovat, na základě data výuky zadaného v rozvrhu či data u zkušebního termínu.

Vyučující naleznou tuto pomůcku při úpravě popisu odpovědníku, kdy upřesňují podmínky budoucího testu, jako volitelnou možnost během nastavování, kdo bude smět s odpovědníkem pracovat. Lze ji využít pro nastavování těch přístupových práv k odpovědníku, s nimiž se v IS MU již pojí konkrétní termín konání, tedy u termínu výuky v předmětu, u seminární skupiny nebo data konání zkušebního termínu. Pomocí tlačítka „Upřesnit čas“ tak vyučující může zvolit, zda má být možné odpovědník spustit před daným termínem, v době jeho konání nebo třeba až určitou dobu poté.

Obr. 1: Příklad použití pro seminární skupiny.

Vyučující, kteří organizují přípravné písemky před konáním semináře, tedy mohou hromadně přednastavit, aby studenti každé seminární skupiny měli odpovědník přístupný například nejpozději den před konáním svého termínu semináře. V nastavení stačí vybrat týden výuky a ty seminární skupiny, kterých se má odpovědník týkat. Data a časy se následně předvyplní podle rozvrhu zadaného v IS MU. Podobně lze připravit například zápočtovou písemku, kterou všechny seminární skupiny píší během posledního semináře vyučovaného v daném semestru.

Stejně tak lze čas testu přednastavit i v předmětech, které mají jen přednášky. Vyučující může nastavit průběžný test například na dobu během přednášky v určitém týdnu, aniž by její datum a čas musel hledat v kalendáři.

U online testů ve zkouškovém období, které jsou určené jen studentům přihlášeným na konkrétní zkušební termín, lze tuto pomůcku využít třeba k nastavení, aby studenti mohli s odpovědníkem pracovat jen určitou dobu od data a času, který je u termínu zadaný v IS MU, aniž by bylo potřeba tato data nebo časy vypisovat ručně. Čas konání testu lze hromadně přednastavit pro všechny termíny, které mají být na odpovědník navázány a zároveň lze Informační systém nechat, ať je rozdělí na samostatné skupiny práv. I u odpovědníků určených pro jediný zkušební termín pomůcka umožní vyhnout se případným překlepům, které mohou u ručního zadání dat nastat.

V Informačním systému vyučující toto vylepšení najdou v aplikaci Odpovědníky v sekci Učitel → [výběr předmětu] → Správa odpovědníku → Založit nový popis odpovědníku.

Více o aplikaci Odpovědníky se lze více dočíst v dřívějších novinkách S novým semestrem novinky v Odpovědnících nebo Možnost ručního hodnocení v Odpovědnících.

Not read yet0 commentspermalink
18. 10.
2023

Ohlédnutí za 13. ročníkem Open space konference o e-learningu IS MU

Interesting | 1 | 1
Novinky – e-learning

Blížící se začátek nového semestru předznamenal 13. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, který se 13. září tradičně konal na půdě Fakulty informatiky MU ve svém obvyklém prezenčním formátu. Letošní ročník byl věnován moderním trendům e-learningu a jejich stinným stránkám.

Že mezi současné trendy nepatří zdaleka jen témata spojená s umělou inteligencí, ukázal hned úvodní blok. Jeho první příspěvek byl věnovaný e-learningové podpoře výuky na simulátorech, kdy je cílem studenty medicíny naučit praktické dovednosti ještě předtím, než potkají prvního pacienta. Po něm následoval příspěvek, který se zaměřil na podcasty a jejich využití jako doplňkového studijního materiálu k výuce sociálního práva. Na závěr prvního bloku zazněl příspěvek, který se zabýval vzájemným propojením nejrůznějších e-learningových nástrojů v předmětu.

Druhý blok zahájila prezentace na téma adaptivního testování, což je metoda pro velmi přesné měření úrovně znalostí, která však vyžaduje velké množství dat. Poté následoval příspěvek, který se věnoval etickým hlediskům využívání generativní umělé inteligence ve vzdělávání. To sice přináší řadu etických otázek, některé z nich ale spíše zviditelňují dosud méně řešené problémy. Následující prezentace na toto téma tematicky navázala, neboť se věnovala tomu, jak může vyučující generativní umělou inteligenci prakticky využít během přípravy výuky. Druhý blok uzavřel interaktivní příspěvek, který v hravé formě soutěže o sladkou odměnu představil aplikaci KvIS. V KvISu mělo publikum možnost tipovat, jak studenti ve svých zpětných vazbách hodnotili zařazení této aktivity do výuky.

Obr. 1: Prezentace k novému algoritmu vyhledávání podobností.

Úvodní příspěvek třetího bloku se zabýval problematikou GDPR, a to především s ohledem na ochranu osobních dat ve výuce, kde může jít například o data zpracovávaná používanými aplikacemi. Další prezentace představila nový algoritmus ve vyhledávání podobností a jeho vlastnosti. Poslední příspěvek tohoto bloku už tradičně patřil novinkám v Informačním systému, mezi kterými byly zmíněny například tmavý vzhled Informačního systému, nové funkce v aplikaci Odpovědníky nebo možnost naplánovat odeslání e-mailů studentům v předmětu k určitému datu. Na závěr příspěvku byly představeny některé z novinek, na které se uživatelé Informačního systému mohou těšit v příštím roce.

Obr. 2: Konzultace na informačním stánku.

Podobně jako v předchozích letech byl součástí konference také bohatý doprovodný program. Během dne tak účastníci mohli odpovídat na anketní otázku, zúčastnit se soutěže o tekuté ceny nebo navštívit některý ze stánků, kde na jejich otázky odpovídali zástupci z uživatelské podpory Informačního systému. Oblíbeným místem k debatám a výměně různých tipů mezi účastníky byl také letos sluncem zalitý dvorek na Fakultě informatiky.

Obr. 3: Přestávka na dvorku FI MU.

Prezentace s anotacemi, fotogalerie z letošní Open space konference i informace z předchozích ročníků jsou k dispozici na webových stránkách konference:
http://elportal.cz/osk2023/

Not read yet0 commentspermalink
25. 7.
2023

Elportál zveřejnil další elektronické publikace

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Univerzitní e-learningový portál Masarykovy univerzity, Elportál, zveřejnil další publikace, které jsou určeny studentům univerzity, ale mohou být zajímavé i pro širší veřejnost.

 • ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Multimediální učebnice nabízí možnost samostudia katalánského jazyka. V publikaci je v 24 kapitolách k dispozici gramatika na úrovni A2-B1 a základní slovní zásoba.

  Každá lekce obsahuje úvodní text, slovíčka, vysvětlení gramatiky a autokorektivní cvičení, která dávají zpětnou vazbu. Texty jsou opatřeny audionahrávkami.

  Obr. 1: Ukázky z publikace ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Elektronická publikace si klade za cíle ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy. Obsah je členěn do 15 kapitol. Cílem publikace je posílit znalosti a dovednosti studentů v oblasti farmakoterapie, zvýšit jejich povědomí o rizicích léčiv a přispět tak ke zlepšení bezpečnosti léčby obecně.

  Obr. 2: Ukázky z publikace Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

  Více informací naleznete v publikaci.

 • Praktické početní metody pro fyziky

  Elektronická publikace navazuje na předchozí skriptum Početní praktikum stejného autora. Text je členěn do čtyř základních kapitol, popisujících pokročilejší počítání s tenzory, křivočaré souřadnice, úvod do parciálních diferenciálních rovnic a- praktické základy numerických výpočtů.

  Obr. 3: Ukázky z publikace Praktické početní metody pro fyziky

  Více informací naleznete v publikaci.

Další elektronické publikace najdete v sekci Výukové publikace a e-knihy Elportálu.

Not read yet0 commentspermalink
7. 6.
2023

Manipulace s obrázky ve Správci souborů

Interesting | 2 | 2
Novinky – e-learning

Agenda Správce souborů patří mezi jednu z nejpoužívanějších v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) a to zejména ve výuce, jelikož slouží jak pro vystavování studijních materiálů, tak pro sběr úkolů a prací studentů.

Nově Vývojový tým IS MU upravil Prohlížeč obrázků ve Správci souborů tak, aby bylo možné s vloženými obrázky manipulovat, např. si obrázek přiblížit či otočit. Tato nová funkce je přínosná zejména pro učitele matematických předmětů, kteří kontrolují vypracované příklady vyfocené a nahrané studenty do Odevzdávárny, v případě, že je text hůře čitelný nebo je fotografie špatně otočená. Panel s tlačítky pro manipulaci je dostupný přímo pod obrázkem.

Kromě tlačítek lze použít také klávesové zkratky, které jsou uvedené přímo v popiscích jednotlivých tlačítek. Tato funkce je užitečná např. při procházení složky s odevzdanými pracemi, kdy učitel může mezi jednotlivými obrázky přecházet pomocí šipek a jen si pomocí kláves přibližovat obrázky, aniž by se musel posouvat myší.

Další novinkou je uvedení jména vlastníka souboru přímo pod obrázkem. Tuto vlastnost ocení vyučující např. pokud listuje složkou s úkoly a přímo vidí, čí obrázek je, aniž by se musel vracet do složky.

O Správci souborů jsme již dříve informovali např. v novince Kompletní proměna aplikace Správce souborů.

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 43 »