Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 40 »
20. 9.
2022

Inovace interaktivních osnov

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Interaktivní osnovy patří mezi stálice v nabídce aplikací Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), které umožňují vyučujícím přehledně strukturovat e-learningovou výuku. Jen v jarním semestru 2022 byla interaktivní osnova používána v celkem 2 275 předmětech napříč celou univerzitou. Nyní Vývojový tým IS MU připravil inovace, které se dotkly jak vzhledu interaktivních osnov, tak jejich funkcionality.

Učitelé si tradičně mohou vybrat úvodní obrázek pro svou interaktivní osnovu. Nově byla přidána možnost nastavit stejný úvodní obrázek také kapitolám. Díky tomuto nastavení získají kapitoly jednotný design.

Obr. 1: Úvodní obrázek v kapitolách

Známou funkcionalitou je také zobrazování ikonek, které ukazují, kolik je v kapitole obrázků, složek, odpovědníků a dalších prvků. Pokud učiteli nevyhovují, může je nově v nastavení vypnout. Místo zobrazování obsažených prvků (nebo souběžně s nimi) je možné zařadit do interaktivní osnovy i další novinku: možnost přidat ke každé kapitole anotaci, aby studenti na první pohled věděli, jaký obsah je čeká.

Obr. 2: Anotace v kapitole

Dalším vylepšením je přehled přečtenosti interaktivní osnovy. Tzv. “progress bar”, tedy identifikaci míry nastudování obsahu, již mají studenti k dispozici delší dobu. Nově bude umožněno vyučujícím nahlížet na informace o tom, kolik částí osnovy si daný student již prošel, na kolik odkazů si kliknul a podobně. Přečtenost se zobrazuje v tabulce a je vyjádřena procenty. Pokud se ale nějaká kapitola nemá zahrnout do studentova “progress baru”, učitel má možnost kapitolu označit jako nepovinnou. Typicky půjde o nepovinnou a doplňkovou literaturu nebo organizační pokyny. To, že je kapitola nepovinná, vidí student přímo v hlavním rozcestníku kapitol.

Obr. 3: Tabulka přečtenosti interaktivní osnovy

Další novinka se týká úpravy funkcionality interaktivních osnov, které vyučující využijí zejména ve fázi přípravy obsahu v interaktivní osnově. Kopírování interaktivních osnov ze semestru do semestru nebo z předmětu do předmětu je již známým nástrojem. Nově je možnost kopírování rozšířena i na samotné kapitoly.

Kopírovat kapitoly je možné v rámci jedné interaktivní osnovy i mezi různými osnovami v různých semestrech.

Obr. 4: Výběr kapitol, které se budou kopírovat

Pro ověření funkčnosti všech prvků interaktivní osnovy může na závěr vyučující použít i zcela novou funkci, kterou je Validace. Ta zkontroluje, zda jsou prvky v osnově studentům přístupné, či zda po kopírování osnovy nebo jejích kapitol někde nechybí původně vložený obsah. Validace červeně označí nalezené problémy a žlutě situace, které by mohly být potenciálně problematické.

Obr. 5: Validace interaktivní osnovy

Vybrané problémy je ve Validaci možné rovnou opravit - například dokopírovat chybějící obsah z minulého semestru, odkud byla interaktivní osnovy zkopírována, nebo upravit přístupová práva na aktuální studenty předmětu.

Přečtenost, Kopírování kapitol i Validace jsou nové operace dostupné v pravém menu u každé interaktivní osnovy.

Obr. 6: Odkazy na nové operace v menu interaktivní osnovy

O předešlých změnách v aplikaci Interaktivní osnovy jsme informovali v novinkách Redesign editoru interaktivních osnov, Úplné zobrazení interaktivní osnovy a Interaktivní osnovy v novém hávu.

Not read yet0 commentspermalink
13. 6.
2022

12. ročník Open space konference se blíží

Interesting | 2 | 2
Novinky – e-learning

Přípravy 12. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU jsou v plném proudu. Konference se koná pod záštitou rektora MU a jsou na ní vítání učitelé a doktorští studenti napříč MU. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) s potěšením oznamuje, že letošní ročník proběhne opět v klasické prezenční formě.

Konferenci provází otázka “Učíme prezenčně?” a jejím ústředním tématem je sdílení zkušeností s  obnovením prezenční výuky po náročném období distanční výuky v důsledku pandemie covidu-19.

Termín: 7. září 2022
Místo: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity
Web konference: http://elportal.cz/osk2022/

Pro účastníky bude připraven bohatý program přednášek přibližujících různé formy obohacení prezenční výuky o prvky distanční výuky, příklady dobré praxe využití online nástrojů pro podporu aktivizace studentů přímo na hodinách i zkušenosti s praktickým řešením hybridní výuky. Posluchači se mohou také těšit na příspěvky věnující se interaktivním osnovám jako základnímu rozcestníku informací pro studenty, využití "covidových" videí pro lepší přípravu na laboratorní cvičení a aplikaci pro vzájemné hodnocení studentských videí. O všechny tyto praktické rady se v rámci příspěvků podělí odborní vyučující Masarykovy univerzity. Vedle prezentací budou pro účastníky k dispozici i tradiční stánky pro řešení dotazů a sběr podnětů.

Konference si i v tomto ročníku zachová tradiční formát otevřeného prostoru a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy. Všichni jste srdečně zváni. Přihlášení na konferenci je zdarma a probíhá prostřednictvím registračního formuláře (https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/237650).

Na Vaši účast se již nyní těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Not read yet0 commentspermalink
13. 6.
2022

Rozcestník e-kurzů na Elportále v líbivějším "kabátku"

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Na konci roku 2016 byla do ostrého provozu uvedena aplikace E-kurzy, v rámci které lze v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) vytvářet otevřené online kurzy pro veřejnost. V té době byl rozcestník e-kurzů na Univerzitním e-learningovém portále MU, Elportále, „zaplněn“ jedním ukázkovým řešením a třemi placenými kurzy z Lékařské fakulty. Dnes můžeme s radostí informovat, že už si aplikace našla své uživatele a jednoduchý rozcestník nestačí. V důsledku nárůstu počtu kurzů zde zveřejněných přestal být rozcestník přehledný a uživatelsky přívětivý, a tak se jeho podoba podrobila redesignu.

Nově může uživatel, který zavítá na stránky Elportálu do sekce E-kurzy pro veřejnost, kurzy filtrovat dle toho, zda ho zajímají kurzy zdarma nebo placené. Kurzy řazené od nejnovějších jsou zde dále rozděleny do tří kategorií podle toho, zda právě do kurzu přihlašování probíhá nebo už je ukončené, anebo zda je kurz teprve ve fázi přípravy.

Obr. 1: Nový rozcestník e-kurzů

Dle potřeb uživatelů se vyvíjí i samotná aplikace E-kurzy. Naposledy byla doplněna možnost definovat kapacitu účastníků v e-kurzu.

Rozcestník s e-kurzy je dostupný na adrese https://is.muni.cz/ekurzy/.

O nasazení e-kurzů jsme dříve informovali v novinkách Registrace do e-kurzu v IS MU pomocí Facebooku nebo Googlu nebo Nástroje pro MOOC a online kurzy pro veřejnost.

Not read yet0 commentspermalink
7. 4.
2022

KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodinách

Interesting | 7 | 7
Novinky – e-learning

Informační systém MU nabízí další možnost ve svém portfoliu nástrojů pro elektronickou podporu výuky: KvIS. Nástroj, při kterém učitel promítá na plátno v hodině otázky a studenti využívají svoje mobilní telefony (nebo tablety, notebooky apod.) jako malá hlasovací zařízení. Jejich prostřednictvím odpovídají na dotazy učitele.

Obvykle učitelé nástroj používají tak, že prokládají výklad nové látky jednoduchými dotazy, které ukážou, jestli studenti přednášku pochopili a jestli je třeba něco dovysvětlit, a udrží také lépe jejich pozornost. Druhou nejčastější možností použití je rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně – jestli v publiku převažují příznivci teorie A nebo B apod.

Obr. 1: Učitelé mohou používat mobilní zařízení studentů ve svůj prospěch – například k udržení pozornosti na výuce díky hlasování v krátkých kvízech

Každý učitel může v Informačním systému nově připravit kvíz o několika otázkách, přiřadit jej vybranému předmětu a potom na hodině spustit. Studenti, kteří daný předmět studují, se do kvízu dostanou ihned po zadání zobrazené adresy nebo použití vygenerovaného QR kódu, studenti z jiného předmětu musejí navíc ještě zadat zobrazené heslo.

Napojení na e-learning v Informačním systému umožňuje také převod bodů do poznámkového bloku. Studenti, kteří správně zodpoví položené dotazy mohou na hodinách například sbírat bonusové body, které se jim potom započítají do celkového hodnocení předmětu. Kromě klasického režimu, kdy student získá za správnou odpověď právě jeden bod, je k dispozici i režim „na rychlost“, kdy student získává za svou odpověď bodové skóre, jehož výše se odvíjí od rychlosti jeho (správné) odpovědi – čím rychleji odpoví, tím větší skóre získá.

Obr. 2: Ihned po hlasování všichni vidí, jaká byla nejčastěji zvolená odpověď

Otázky v kvízu mají záměrně omezený počet znaků a počet možných odpovědí (jen 2-6 maximálně) – tyto podmínky mají podpořit učitele v tom, aby mysleli na čitelnost a dobré zobrazení otázky na projektoru i ve velkých posluchárnách. Tak, aby i studenti v zadních řadách dobře viděli zadání. V zadání se potom mohou objevit například i matematické či chemické vzorce nebo obrázky. Posluchači při hlasování zvolí vždy právě jednu z možností.

Obr. 3: Součástí zadání mohou být i matematické znaky nebo chemické vzorce

Nový nástroj ve výuce nijak nelimituje počet souběžně připojených studentů, je tedy možné jej využívat i v opravdu velkých posluchárnách. Každý učitel může vytvořit libovolný počet kvízů v aplikaci. V přednáškové místnosti nebo na cvičení stačí, aby studenti viděli jen možnosti odpovědí a rychle hlasovali. Zadání otázky obvykle v takovém případě učitel promítá na plátně. Nový nástroj lze ale samozřejmě používat i v případě online výuky. U online výuky může být praktičtější zobrazit studentům na jejich zařízení jak samotné odpovědi, tak zadání. Mezi oběma možnostmi zobrazení zadání lze přepínat v nastavení kvízu při jeho spouštění.

Obr. 4: Při spouštění kvízu učitel zvolí, zda studenti uvidí pouze hlasovací tlačítka, nebo celé zadání a texty odpovědí

Aplikaci KvIS naleznou vyučující v autentizované části IS MU → Záznamník učitele → Odpvědníky a kvízy .. KvIS.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → KvIS – aplikace pro aktivizaci studentů.

Not read yet0 commentspermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 40 »