Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
5. 12.
2011

Změny v Rozvrhu usnadňují vizuální orientaci

  • RSS
Informačně přínosné | 2 | 2
Novinky

Aplikace Rozvrh slouží uživatelům Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) především k přehlednému zobrazení potřebných rozvrhových informací. Tato aplikace disponuje širokou nabídkou možností, jak si může uživatel dané údaje zobrazit. Na základě podnětů od uživatelů bylo Vývojovým týmem IS MU nově realizováno několik změn, které přispívají zejména k vylepšení designu a přehlednosti aplikace.

Prvním vylepšením je zvýraznění dělících čar v rozvrhové tabulce, čímž se výrazně zvýšila přehlednost údajů. Pokud se výuka předmětů překrývá, zobrazí se nyní takové předměty v rozvrhu pod sebe a díky grafickému zpracování lze snadno poznat, že jsou vyučovány v témže dni.

Obr. 1: Zvýrazněné čáry u rozvrhové tabulky pro lepší přehlednost.

Pokud se předmět vyučuje ve více učebnách zároveň, dojde nově ke sloučení buněk v rozvrhové tabulce a zůstane jen jedna se seznamem místností, ve kterých se předmět koná.

Obr. 2: Buňka s označením výuky ve více učebnách zároveň.

Dalším vylepšením je nová volba u rozvrhové tabulky, která ve výpisu zajistí dodržování velikosti buněk bez ohledu na rozsah textu. Spolu s touto možností přibylo i zobrazení textu v plném znění při najetí myší na danou buňku.

Obr. 3: Bublinková nápověda zobrazená po najetí myší na konkrétní buňku.

Zejména studenti jistě ocení další možnost při výpisu rozvrhu, kdy jsou zobrazeny předměty včetně vyučujících a nabízí se přímý proklik na osobní stránku učitele.

Obr. 4: Klikatelný odkaz na vyučujícího přímo v rozvrhu.

Nově také studenti snadno poznají, který předmět z rozvrhu mají zapsaný a který pouze zaregistrovaný. Zaregistrované předměty se nyní zobrazí s jiným podbarvením.

Obr. 5: Rozdíl ve výpisu zapsaného a zaregistrovaného předmětu.

Užitečnou novinkou, kterou uvítají zejména rozvrháři a učitelé, je přehlednější zobrazování obsazení učeben. Při volbě výpisu více místností současně lze nyní zatrhnout možnost, která v tabulce způsobí vypsání každé místnosti do zvláštního řádku. Toto přehlednější zobrazení usnadní kompetentním osobám práci při plánování výuky či zkoušek.

Obr. 6: Rozvrh učeben, kde každá má svůj vlastní řádek.

Aplikaci naleznou uživatelé v Osobní administrativa -> Rozvrh -> Zobrazení rozvrhu. Podrobné informace k rozvrhu jsou rovněž uvedeny v Nápovědě.

5. prosince 2011

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Záznamník učitele s novými možnostmi pro hromadné operace (5. 12. 2011 10:33) | Institucionální repozitář MU » (16. 12. 2011 09:46)

Zatím žádné komentáře.