Čipové karty na Masarykově universitě

M. Brandejs a kol.

Poslední změna: 28. listopadu 1998

Tento text je shrnutím aktuálního stavu používání čipových identifikačních karet a presentací možného dalšího vývoje na Masarykově universitě v Brně. S dotazy, upřesněními a připomínkami se obracejte na autora brandejs@fi.muni.cz.

Aktuální stav zavádění čipových karet

Ústřední správa kolejí a menz Masarykovy university

ÚSKM dne 2. listopadu 1998 uvedla do rutinního provozu kartový stravenkový systém. Systém funguje autonomně na třech menzách: Moravské nám., Vinařská (plus výdejna Klácelova) a Veveří (plus výdejna Kounicova). Každý strávník oproti záloze dostává na pokladně libovolné z menz čipovou kartu. V menzách ÚSKM, ve kterých se chce stravovat, si nechá tuto kartu zaregistrovat.

Čipová karta ÚSKM je nepersonifikovaná (není na ní údaj o majiteli). Karta je bezdotyková, indukční. Karta má formát běžné kreditní karty. Uvnitř karty je anténa a čip. Jakmile se anténa dostane do energetického pole indukovaného čtečkou, začne dodávat energii čipu a ten do svého okolí vysílá nějakou informaci.

Karta ÚSKM je určena pouze pro čtení, nelze tedy na ni zapisovat. Každá karta obsahuje už z výroby unikátní číslo. Toto číslo čtečka (v menze) přečte a předá je počítači. Počítač v databázi podle čísla najde konkrétního strávníka.

Celý systém (hardware i software) je kompletně dodáván komerční firmou, kterou ÚSKM vybrala na základě výběrového řízení v prvním čtvrtletí roku 1998. Systém je dodán jako uzavřený s tím, že MU do něj nemá možnost zasahovat.

Kontaktní osoby:
Drahomíra Malíková, ředitelka ÚSKM, tel: 42 128 285
Michal Brandejs, FI, konzultace strav. systému, brandejs@fi.muni.cz
Jan Pazdziora, FI, konzultace strav. systému, adelton@fi.muni.cz

Fakulta informatiky

FI třetím rokem používá bezkontaktní čipové karty Hughes, které nejsou technologicky slučitelné s kartami užívanými ÚSKM. Na FI je 7 čteček těchto karet, jejichž výstupy se ovládají dveře do počítačové haly a specializovaných laboratoří. Vydáno je cca 1200 karet. Vlastním studentům FI vydává karty bezplatně, studentům jiných fakult je vydává po složení zálohy 150 Kč.

FI je v situaci, kdy vyčerpala svoje zásoby karet a nemá již karty pro první ročník, který nastoupí v září 1999. Proto FI navrhuje, že si místo doukoupení další zásoby karet vymění čtečky tak, aby akceptovaly čipy, které používá ÚSKM.

Čipové karty FI jsou rovněž nepersonifikované. Ke kartě se však přikládá průkaz studenta a zaměstnance FI a nosí se spolu v jednom pouzdře.

Hardware stávajícího systému FI je dodáno komerční firmou, softwarové řešení bylo kompletně vytvořeno na FI a provozuje se nad OS Linux.

Kontaktní osoby:
Michal Brandejs, vedoucí CVT FI, brandejs@fi.muni.cz

Právnická fakulta

Používá čipových karet ÚSKM pro účtování za použití kopírovacího stroje a sdílené tiskárny. Uživatelé si obstarají kartu menzy a zaregistrují si ji u správce kopírky spolu s uhrazením zálohy na kopie. Před kopírováním přiloží kartu ke snímači, čímž se jim povolí (nebo nepovolí) spustit kopírování. Během kopírování se postupně odečítají peníze v paměti řídicí jednotky kartového systému. Stejně funguje i tisk na tiskárně s tím, že po přiložení karty uživatel na počítači u tiskárny vybere požadovanou tiskovou úlohu.

Kontaktní osoby:
Martin Knotek, LVT PrávF, knotek@law.muni.cz
David Košťál, CVT FI (tvůrce software pro výběr úlohy), kron@fi.muni.cz

Fakulta sociálních studií

Používá (stejně jako Právnická fakulta) čipových karet ÚSKM pro účtování za použití kopírky.

V současné době připravuje zakoupení a instalaci systému pro řízení vstupu do počítačové učebny a místnosti PG studentů. Systém bude používat nepersonifikované karty ÚSKM.

Kontaktní osoby:
Libor Caha, vedoucí LVT FSS, caha@fss.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta

Užívá čipových karet ÚSKM pro řízení vstupu. Karty personifikuje přelepováním štítkem se jménem. Na štítek lepí fotografii.

Kontaktní osoby:

Presentace možného budoucího vývoje na MU

Masarykova universita má ve školním roce 1998/99 vhodnou příležitost zavést pro několik dalších let jednotný standard čipových identifikačních karet. Prvním důvodem pro toto optimistické zjištění je zavedení stravenkového systému péčí ÚSKM. Druhým důvodem je povinnost školy (University) vybavit studenta průkazem.

Vedení MU schválilo návrh na zavedení průkazu studenta formou mezinárodní karty ISIC. Návrh počítá s tím, že každý řádný denní student, který bude přijat na MU, obdrží po vyfotografování a zápisu do matriky studentů mezinárodní studentský průkaz ISIC s čipem, který je shodný s čipem, který používá ÚSKM. Další osoby (tj. jiní studenti než řádní), které budou potřebovat čipovou kartu např. pro vstup do laboratoří, proti záloze obdrží stávající kartu ÚSKM přelepenou personifikační informací.

Současní studenti, kteří vlastní kartu ÚSKM, budou moci tuto kartu vrátit, zaregistrovat si svůj ISIC na pokladně v menze a tento průkaz používat i pro stravování. Stejně tak budou moci studenti ISIC používat i na těch fakultách, které nyní užívají karty ÚSKM k jiným účelům.

Karta ISIC je personifikovaná, obsahuje mj. jméno a fotografii majitele, a proto je nepřenositelná.