Elportál – E-learning na Masarykově univerzitě

Jitka Brandejsová, Michal Brandejs

konference ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2007 (26. dubna 2007)

Anotace: Masarykova univerzita stojí v čele univerzit, které efektivně využívají informační technologie nejen v oblasti administrace studia, ale používá je významnou měrou i v oblasti elektronické podpory výuky. Pro své pedagogy vytváří mimořádné podmínky, aby mohli rozvíjet jak komplexní e-learningové kurzy, tak i tzv. rapid e-learning. Rapid e-learning je elektronická podpora výuky, která se snaží umožnit rychle ke studentům dostat studijní objekty, dělit kurz spíše na více menších aktivit, sledovat, co na studenty funguje, rychle objekty modifikovat – vylepšovat – aktualizovat a reagovat na zpětnou vazbu. Kurzy jsou na základě interakce se studenty kontinuálně vylepšovány. Rapid e-learning vyžaduje analýzu toho, co je pro konkrétní kurz užitečná elektronická podpora výuky, na co se zaměřit, čím se v poměru cena/výkon zabývat. Učitelé na Masarykově univerzitě mají k dispozici fakultní pracovníky pro uživatelskou podporu – e-techniky, celouniverzitní pracoviště pro tvorbu multimediálních a interaktivních objektů – servisní středisko a e-learningový zdroj obsahující metodické postupy, návody, zkušenosti učitelů s e-learningem, tipy a ukázky pro inspiraci – Elportál.

1. Elportál: E-learning na Masarykově univerzitě

Masarykova univerzita používá vlastní e-learningový systém, který je integrovanou součástí Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). Takto se rozhodla na základě dobrých zkušeností s kvalitním studijním informačním systémem a přispěl k tomu i fakt, že již od roku 2002 byly v IS MU vyvíjeny nástroje pro elektronickou podporu výuky. Integrace podpory studijního procesu, administrativy a výuky přinášejí MU značné výhody.

IS MU obsahuje mnoho e-learningových agend a širokou nabídku funkcionalit a služeb úměrnou množství fakult a rozdílnosti učitelů i oborů. Mezi základní e-learningové agendy patří: Studijní materiály, Odevzdávárny úloh, Diskusní fórum, Interaktivní osnovy, Odpovědníky, Skenování písemek, Hledání podobných souborů (služba pro odhalování plagiátů), prostor pro vlastní webovou prezentaci a svépomocné agendy pro studenty.

E-learningový portál MU, tzv. Elportál (http://is.muni.cz/elportal/) slouží učitelům a studentům MU pro inspiraci v rozvoji e-learningu, stejně jako široké veřejnosti. Elportál disponuje ISSN 1802-128X. Architektura Elportálu, který je integrovanou součástí IS MU, má podobu redakčního systému. Základní rozvržení a design vytvořili vývojáři IS MU, ale obsah vkládají správci Elportálu (neinformatické odbornosti). Elportál je členěný do několika logických celků:

Inspirace:
 • Zkušenosti vyučujících
 • Tipy, jak na studenty
 • Ukázky multimédií a interaktivních objektů
 • Novinky v IS MU
Začátky
 • E-technici
 • Servisní středisko
 • Postupy Krok za krokem
 • Nápovědy
 • Možnosti IS MU
 • Vstup do nepředmětových e-l aplikací
K přečtení
 • Principy e-learningu v IS MU
 • Články
 • Často pokládané dotazy
 • Statistiky studijních materiálů: přehledové, podrobné
Výukové publikace

Novinky v IS MU


Obr 1: Titulní strana Elportálu

2. Obsah a přínos Elportálu

2.1 …pro učitele

Učitel se může inspirovat, získat podněty pro svou práci nebo se dočíst zajímavosti o aktivitách kolegů. Nalezne kontakt na e-technika, na něhož se může obracet. Má možnost publikovat své elektronické výukové dílo a uvádět ISSN v bibliografických citacích.

Na MU je podporován vedle rozvoje komplexních kurzů tzv. rapid e-learning. Rapid e-learning je elektronická podpora výuky, která se snaží umožnit rychle ke studentům dostat studijní objekty, dělit objem kurzu spíše na více menších aktivit, sledovat, co na studenty funguje, rychle objekty modifikovat – vylepšovat – aktualizovat a reagovat na zpětnou vazbu. Kurz je tedy na základě interakce se studenty zdokonalován. Učitelům se radí začít ve výuce např. jen s jednou či dvěma aktivitami, a pokud se osvědčí, přidávat do kurzu další. Rapid e-learning tedy vyžaduje analýzu toho, co je pro konkrétní kurz užitečnou elektronickou podporou výuky, na co se zaměřit, čím se v poměru cena/výkon zabývat. Je užitečný pro učitele, kteří chtějí použít IT ve své výuce, ale s e-learningem začínají nebo nemají čas na komplexní kurz.

Na Elportálu najde nejen doporučení, jak začít s tvorbou e-learningové aktivity, ale i nabídku podpory e-technika (pracovníka, který je k dispozici učitelům na fakultě – seznamuje je s možnostmi e-learningu v IS MU, zajišťuje školení na míru, učí je pracovat v základních e-learningových aplikacích IS MU, reaguje na dotazy, poskytuje učiteli konzultace a dává zpětnou vazbu vývojovému týmu a pracovníkům projektu) nebo nabídku s-technika pro zpracování multimediálního/interaktivní objektu. Může se inspirovat e-learningovými aktivitami svých kolegů, jejichž zkušenosti se na Elportálu nacházejí, sledovat aktuality, které upozorňují na dění v oblasti e-learningu, nebo na nové implementované funkce a vlastnosti IS MU, pozvánky na semináře, nebo může na Elportál umístit svou elektronickou výukovou publikaci (Elportál je opatřen ISSN).

2.2 …pro studenta

Student nalezne informace o využití a komfortu e-learningových aplikací pro výuku, může také sám (i nezávisle na vyučujícím) využívat svépomocných agend: například Předmětová diskusní fóra nebo Poskytovny. Může se také zapojit do přímé e-learningové tvorby ve spolupráci s učitelem.

2.3 …pro návštěvníka

Veřejnost se prostřednictvím Elportálu dozví, jak je rozvíjena oblast elektronické podpory výuky na MU, jaký má charakter, jaké jsou postupy v oblasti e-learningu, nebo konkrétní příklady výsledků a všeobecně užitečné informace v oblasti e-learningu. Nalezne podněty pro e-learning ve své praxi, nebo může čerpat poznatky z autorských děl zpřístupněných veřejnosti (sekce Výukové publikace).

2.4 Výukové publikace a ISSN

Součástí Elportálu jsou také e-publikace, tedy vystavená elektronická výuková díla, která slouží veřejnosti – lze čerpat a využívat poznatků nebo znalostí v konkrétním oboru z těchto děl.

Přínosem pro autory není jen fakt, že jejich dílo slouží užitku celé společnosti, ale mají současně možnost odkazovat svá díla na zdroj s ISSN. K dispozici jsou publikace zaměřené na výuku vybraných předmětů na MU. Publikování na zdroji s ISSN je motivačním faktorem pro učitele, ale zároveň přispívá ke snižování rizika porušování práv autora, který dává své kvalitní elektronické materiály k dispozici ve výuce nebo i všem v Internetu.


Obr 2: Výukové publikace

2.5 Metodika

Zkušenosti vyučujících, Tipy, jak na studenty, Postupy Krok za krokem, Jak začít jsou dílčími metodikami pro učitele, kteří nejsou dosud odborníky nebo průkopníky e-learningu a neměli možnost získat dostatek metodických podkladů nebo vlastních zkušeností.

„Zkušenosti vyučujících“ nabízejí informace o tom, jaké aktivity by se učiteli v jeho výuce mohly hodit nebo jaký typ elektronické podpory mu ušetří čas, který může věnovat individuálnímu přístupu nebo výkladu problematických pasáží, případně zjišťovat, co používají ostatní kolegové a inspirovat se ukázkovým ztvárněním některých vybraných kurzů. Aktivity jsou rozčleněny na samostatné aktivity, je popsán postup, kteří kolegové učitelé při vytváření svých aktivit použili, kolik jim aktivita zabrala času a jaká jsou ponaučení či doporučení do budoucnosti.

„Tipy, jak na studenty“ popisují konkrétní možnosti elektronické podpory výuky s využitím agend Informačního systému MU současně s informací, jaké možné režimy použití ve výuce lze aplikovat (například Odpovědníky lze použít v režimu ´oživených textů´, pro ´dril´, pro autotesty a testy, pro zkoušky u PC, pro zkoušení velkého množství studentů skenováním, atd.).

„Postupy Krok za krokem“ jsou grafické, audiovizuální nápovědy odlišného typu, než na jaké jsou uživatelé v IS MU zvyklí, které jsou vhodné pro uživatele zaměřené na smyslové vnímání (hlas, vizualizace, kinetika).


Obr 3: Speciální nápovědy

Často pokládané dotazy (FAQ) jsou zpracované dotazy a odpovědi, kde autoři kurzů naleznou cenné rady (jak začít, jaké musí mít autor předpoklady, jak dodržovat autorský zákon, apod.). Ale i student využije informací ke zjištění možností, které mu Informační systém MU nabízí při studiu v oblasti e-learningu: může využít svépomocných agend nezávisle na učiteli v předmětovém diskusním fóru nebo Poskytovně, nebo může vyvolat spolupráci s učitelem na využití elektronických aktivit ve výuce.

3. Centralizované projekty pro plošnou podporu na MU

Součástí podpory uživatelů na MU je nejen kvalitní technické zázemí v podobě e-learningového systému integrovaného do Informačního systému MU, ale i personální zázemí spojené s vývojovým týmem. Do této oblasti spadá také tzv. projekt e-techniků a servisního střediska.

„E-technici“ je speciální projekt na MU, který je tvořen týmem servisních pracovníků, kteří jsou umístěni na jednotlivých fakultách, aby poskytovali pomoc, rady, konzultace a školení jednotlivým učitelům při jejich práci s e-learningem v IS MU. E-technik je pracovník školený pro elektronickou podporu výuky v IS MU, řeší každodenní uživatelské rutinní otázky i metodicky podporuje rozvoj e-learningu prostřednictvím IS MU jako celku na dané fakultě.

E-technik seznamuje učitele s možnostmi e-learningu v IS MU a poskytuje mu podporu na MU. Zajišťuje školení na míru, učí učitele pracovat v základních e-learningových aplikacích IS MU, reaguje na dotazy, poskytuje učiteli konzultace a dává zpětnou vazbu vývojovému týmu a pracovníkům projektu.

„Servisní středisko“, mírně odlišný projekt na MU, představuje celouniverzitní pracoviště, které pomáhá učiteli obohatit výuku multimediálními a interaktivními prvky, což zvyšuje její názornost a také přitažlivost pro studenty. Servisní středisko pracuje se speciálním software, autorskými nástroji, vytváří drobné programovací skripty pro konverze formátů apod. Pro učitele nejčastěji zpracovává textový materiál (do formy Odpovědníků – testů pro procvičování, zkoušení, průzkumy nebo testů prokládaných grafikou, složitě formátovaných testů, do webových stránek, dokumentů) a obrazový materiál (do formy schémat, animací, fotografií a fotogalerií, videí) nebo zvukový materiál (do formy audionáhrávek, poslechových komentářů k výkladu). Servisní středisko je flexibilním pracovištěm, které vítá inovativní nápady a postupně zkouší a ověřuje vhodné formáty výukových pomůcek.

 

LITERATURA:

[1] BRANDEJSOVÁ J., BRANDEJS M:, Rozvoj multimediálních objektů na Masarykově univerzitě, seminář k výsledkům projektu spolupráce VŠ při tvorbě Standardizovaných multimediálních vzdělávacích pomůcek, Praha, 2007
[2] Informační systém Masarykovy univerzity:, E-learning na Masarykově univerzitě, Elportál: E-learning na Masarykově univerzitě [online], 2007
[3] Informační systém Masarykovy univerzity:, K čemu je e-technik?, IS MU: Nápověda [online], 2006
[4] Informační systém Masarykovy univerzity:, K čemu je servisní středisko?, IS MU: Nápověda [online], 2007