BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! BPR_EUAP Evropská unie a právo
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem evropské integrace a s principy fungování Evropské unie a umožnit jim pochopit unijní způsoby rozhodování o společných záležitostech, právní principy, rozdělení pravomocí a praktickou realizaci jednotlivých politik.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit příčiny a okolnosti evropské integrace,
- porozumět základům práva EU,
- chápat fungování evropských institucí, jejich pravomoci a způsoby rozhodování,
- orientovat se v příjmech a výdajích unijního rozpočtu,
- diskutovat o praktickém fungování politik EU a
- posoudit výhody a nevýhody členství v EU.
Osnova
 • 1. Historie evropské integrace, členské země a rozšiřování EU, symboly EU
 • 2. Úvod do evropského práva, charakteristiky práva EU a primární prameny práva, pravomoci EU
 • 3. Orgány a instituce EU
 • 4. Sekundární prameny práva a pravomoci EU
 • 5. Rozpočet EU
 • 6. Politiky EU a rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy
 • 7. Stádia integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie
 • 8. Společná obchodní politika
 • 9. Společná zemědělská politika
 • 10. Dopravní politika EU
 • 11. Kohezní politika EU
 • 12. Soudnictví EU a prosazování práva EU
 • 13. Vnější vztahy EU
 • 14. Vztahy České republiky a Evropské unie
Literatura
  povinná literatura
 • LACINA, Lubor a Petr BLÍŽKOVSKÝ. Učebnice evropské integrace. 5. přepracované a aktualiz. Brno: Barrister & Principal, 2022. ISBN 978-80-7364-145-0.
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. přepracované a aktualiz. Praha: Leges, 2017. 352 stran. ISBN 9788075022431. info
  doporučená literatura
 • FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3., aktualizované, rozší. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018. 990 stran. ISBN 9788073254506. info
 • Sehnálek, D. Studijní texty „Evropské právo “. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • BALDWIN, Richard and Christopher WYPLOSZ. The Economics of European integration. Seventh Edition. London: McGraw-Hill, 2022. ISBN 13-9781526849437.
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek.
Metody hodnocení
Písemná zkouška se skládá z uzavřených testových otázek. Minimum ke složení zkoušky je dosažení 60 % z celkového počtu bodů.

Na studenty, kteří jsou na zahraničním pobytu v rámci Erasmu, se nevztahují žádné prezenční povinnosti a mohou přímo přistoupit ke zkoušce. Ohledně bližších informací kontaktujte garanta předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PREUAE a nebo PPEPEI a nebo BPR_EUAP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.