MPE_MOEK Monetární ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 P304
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_MOEK/01: St 7. 10. 14:00–15:50 S310, St 21. 10. 14:00–15:50 S310, St 4. 11. 14:00–15:50 S310, St 18. 11. 14:00–15:50 S310, St 2. 12. 14:00–15:50 S310, St 16. 12. 14:00–15:50 S310, J. Jonáš
MPE_MOEK/02: St 14. 10. 14:00–15:50 S310, St 11. 11. 14:00–15:50 S310, St 25. 11. 14:00–15:50 S310, St 9. 12. 14:00–15:50 S310, St 6. 1. 14:00–15:50 S310, J. Jonáš
MPE_MOEK/03: Čt 8. 10. 12:00–13:50 P302b, Čt 22. 10. 12:00–13:50 P302b, Čt 5. 11. 12:00–13:50 P302b, Čt 19. 11. 12:00–13:50 P302b, Čt 3. 12. 12:00–13:50 P302b, Čt 17. 12. 12:00–13:50 P302b, J. Jonáš
MPE_MOEK/04: Čt 15. 10. 12:00–13:50 P302b, Čt 12. 11. 12:00–13:50 P302b, Čt 26. 11. 12:00–13:50 P302b, Čt 10. 12. 12:00–13:50 P302b, Čt 7. 1. 12:00–13:50 P302b, J. Jonáš
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se tematicky věnuje teoretickým aspektům hlavních monetárních institucí, tedy penězům, bankovnictví a centrálním bankám. Cílem kurzu je porozumění podstatě a fungování uvedených monetárních institucí a tím rozšíření reálné ekonomické analýzy o aspekty finanční a monetární. Zaměření předmětu je především na soudobou podobu monetárních institucí. Student absolvováním předmětu získá také podrobnější znalosti z oblasti financí, zejména o finančním systému a jeho vztahu k hospodářským krizím. Základní okruhy předmětu tvoří 1) podstata a funkce peněz, komoditní a úvěrové peníze, tržní a úvěrová teorie peněz; 2) podstata a funkce bank, bankovního sektoru a finančního systému, jejich provázanost a význam pro hospodářskou stabilitu; 3) postavení a funkce centrální banky v peněžním systému včetně vybraných aspektů monetární politiky.
Výstupy z učení
- orientovat se v bankovní a finanční terminologii;
- vyznat se v bilancích monetárních a finančních institucí;
- znát hlavní důvody existence monetárních a finančních institucí;
- znát hlavní principy fungování monetárních a finančních institucí;
- porozumět vzájemné propojenosti finančního systému;
- porozumět úloze a funkci centrálních bank, včetně způsobů realizace měnové politiky;
- porozumět důvodům dluhových a finančních krizí;
Osnova
 • Původ a podstata peněz
 • Definice peněz, komoditní a úvěrové peníze, tržní a úvěrová teorie peněz
 • Bankovní sektor, bankovní aktiva a pasiva, management likvidity a rizika
 • Centrální banka a její role v rámci peněžního systému
 • Bankovní stabilita a regulace
 • Monetární politika, možnosti a cíle monetární politiky, praktická monetární politika
Literatura
  povinná literatura
 • KOHN, Meir. Financial institutions and markets. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2004. xxx, 674. ISBN 0195134729. info
 • JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 557 s. ISBN 9788024745169. info
 • JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 660 s. ISBN 9788024738932. info
  doporučená literatura
 • MENŠÍK, Josef. Peníze a peněžní politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 142 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3642-7. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Zkouška písemná.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2015/MPE_MOEK/index.qwarp
Vhodná je znalost anglického jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPE_MOEK