MPE_MOEK Monetární ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
St 12:00–13:35 P312
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_MOEK/01: každou lichou středu 16:20–17:55 S306, J. Jonáš
MPE_MOEK/02: každou sudou středu 16:20–17:55 S306, J. Jonáš
MPE_MOEK/03: každý lichý čtvrtek 17:10–18:45 S315, J. Jonáš
MPE_MOEK/04: každý sudý čtvrtek 17:10–18:45 S315, J. Jonáš
Předpoklady
(! PEMOEK Monetární ekonomie ) || (! PETMI Teorie monetárních institucí ) || (! PEMTAP Monetární teorie a politika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se tematicky věnuje teoretickým aspektům podstaty a funkce peněz, bankovnictví, centrální banky a měnové politiky doplněné o vybrané praktické aspekty. Zaměření je především na soudobou podobu těchto monetárních institucí. Pro důkladnější pochopení jejich současné podoby a významu je kurz doplněn rovněž o vybrané historické příklady. Cílem kurzu je porozumění fungování tří hlavních monetárních institucí, peněz, bank a centrální banky. Základní okruhy předmětu tvoří podstata a funkce peněz, plnohodnotné komoditní a neplnohodnotné úvěrové peníze, podstata a funkce bankovnictví a bankovního sektoru, postavení a funkce centrální banky v peněžním systému, vybrané historické názory na podstatu peněz a bankovnictví, aktivita peněz a monetární politika.
Osnova
 • Původ a podstata peněz
 • Definice peněz, komoditní a úvěrové peníze
 • Dvoustupňové bankovnictví
 • Centrální banka a její role v rámci peněžního systému
 • Nabídka peněz a vybrané názory na podstatu peněz a bankovnictví
 • Aktivita peněz
 • Transmisní mechanismy
 • Monetární politika: možnosti a cíle monetární politiky, praktická monetární politika
Literatura
 • JÍLEK, Josef. Peníze a měnová politika. : Grada, 2004. ISBN 80-247-0769-1. info
 • KOHN, Meir. Financial institutions and markets. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2004. xxx, 674. ISBN 0195134729. info
 • WHITE, Lawrence H. The theory of monetary institutions. 1. ed. Oxford: Blackwell, 1999. xii, 269 s. ISBN 0-631-21214-0. info
 • MENŠÍK, Josef. Peníze a peněžní politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 142 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3642-7. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Zkouška písemná a ústní.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2009/MPE_MOEK/index.qwarp
Výhodou je znalost anglického jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMOEK nebo PETMI nebo PEMTAP.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.