MPE_PTDP Diploma theses

Faculty of Economics and Administration
Spring 2013
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Department of Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Lydie Pravdová
Supplier department: Department of Economics - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites
Předpokládá se předchozí absolvování předmětu BDX_AKAP Akademické psaní.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Cílem předmětu je na základě konzultací s příslušným vedoucím připravit zadání diplomové práce.
Syllabus
  • Studenti během semestru pracují podle pokynů vedoucího své diplomové práce.
Literature
    recommended literature
  • KUŽELÍKOVÁ, Lucie and Jaroslav NEKUDA. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Edited by Jiří Poláček. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. 88 s. ISBN 9788021045774. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace s vedoucím práce. Vedoucí práce může stanovit povinnost prezentace tezí diplomové práce na zvláštním semináři.
Assessment methods (in Czech)
Studenti pracují samostatně. Výstupem předmětu musí být zadání diplomové práce v příslušné aplikaci IS MU. Na základě práce během semestru a případné prezentace tezí a po vložení zadání práce do IS MU uděluje vedoucí práce zápočet.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
General note: Absolvování předmětu je podmínkou pro vyhotovení Zadání diplomové práce a zápis předmětu Diplomový seminář 1. Nezapisují si studenti, kteří mají zadánu diplomovou práci již před ak. rokem 2011/2012.
The course is also listed under the following terms Spring 2012.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2013/MPE_PTDP