PEDS2 Diploma Thesis Seminar 2

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Bc. Dana Dobešová (seminar tutor)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (seminar tutor)
doc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Petr Musil, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. et Ing. Šárka Nedělová (seminar tutor)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (seminar tutor)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Zuzana Richterková, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (seminar tutor)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (seminar tutor)
Ing. Lenka Vystavělová (seminar tutor)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Department of Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Lydie Pravdová
Timetable of Seminar Groups
PEDS2/1: Wed 7:40–9:15 P201, A. Franc, A. Slaný
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předcházejícího studia magisterského studijního oboru Hospodářská politika a Ekonomie.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The goal of the course is to guide students through the thesis process.
Syllabus
  • Individual consultations with the responsible supervisor of the thesis.
Literature
  • NEKUDA, Jaroslav and Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
  • SLANÝ, Antonín and Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 117 pp. ISBN 80-210-2646-4. info
  • další literatura podle pokynů vedoucího diplomové práce
Assessment methods
The credits are given by the supervisor of the particular thesis. Active role of the student during consultations and progress in processing of the thesis are necessary conditions for awarding the credits.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Autumn 2007.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2008/PEDS2