MPE_MOEK Monetární ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:50–14:30 P312
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_MOEK/01: každou lichou středu 14:35–16:15 S306, J. Jonáš
MPE_MOEK/02: každou sudou středu 14:35–16:15 S306, J. Jonáš
MPE_MOEK/05: každý lichý čtvrtek 12:50–14:30 S313, J. Jonáš
MPE_MOEK/06: každý sudý čtvrtek 12:50–14:30 S313, J. Jonáš
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se tematicky věnuje teoretickým aspektům tří nejvýznamějších monetárních institucí, tedy peněz, bankovnictví a centrální banky. Cílem kurzu je porozumění fungování uvedených hlavních monetárních institucí. Zaměření předmětu je především na jejich soudobou podobu. Pro důkladnější pochopení současné podoby a významu je kurz doplněn rovněž o vybrané historické aspekty. Základní okruhy předmětu tvoří 1) podstata a funkce peněz, komoditní a úvěrové peníze, tržní a úvěrová teorie peněz 2) podstata a funkce bankovnictví a bankovního sektoru, jejich provázanost a význam pro hospodářskou stabilitu, 3) postavení a funkce centrální banky v  peněžním systému včetně vybraných aspektů monetární politiky.
Osnova
 • Původ a podstata peněz
 • Definice peněz, komoditní a úvěrové peníze, tržní a úvěrová teorie peněz
 • Bankovní sektor, bankovní aktiva a pasiva, management likvidity a rizika
 • Centrální banka a její role v rámci peněžního systému
 • Bankovní stabilita a regulace
 • Monetární politika, možnosti a cíle monetární politiky, praktická monetární politika
Literatura
  povinná literatura
 • JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 557 s. ISBN 9788024745169. info
 • JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 660 s. ISBN 9788024738932. info
 • KOHN, Meir. Financial institutions and markets. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2004. xxx, 674. ISBN 0195134729. info
  doporučená literatura
 • MENŠÍK, Josef. Peníze a peněžní politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 142 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3642-7. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Zkouška písemná.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2014/MPE_MOEK/index.qwarp
Vhodná je znalost anglického jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.