BPH_ZAPO Základy podnikání

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 S307
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 29 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/29, pouze zareg.: 0/29, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/29
Jiné omezení: Student nesmí mít současně splněný předmět Zakládání firmy ENS238.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními problémovými oblastmi podnikání v České republice.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen vyhodnotit parametry okolí a konkurence na trhu, posoudit výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání, pracovat se základními finančními výkazy obchodních společností a orientovat se v administrativních a právních požadavcích kladených na podnikatele.
Osnova
 • Úvod - podnikání a podnikatelský plán
 • Konkurenceschopnost a konkurenční výhoda.
 • Analýza makrookolí.
 • Analýza mikrookolí.
 • Marketing a marketingový plán.
 • Právo a právní formy podnikání.
 • Financování, finanční výkazy a jejich analýza.
 • Daně, poplatky, přihlášky a komunikace se státem.
 • Personální řízení a organizování.
Literatura
  povinná literatura
 • KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 9788025116050. info
 • FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 356 s. ISBN 8024709392. info
Výukové metody
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Metody hodnocení
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu): Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Studenti během semestru vypracovávají zadané úkoly. Celkové hodnocení je součtem bodů získaných za úkoly a bodů získaných při písemné zkoušce. Při zkoušce mají studenti možnost mít k dispozici neopoznámkované podklady k přednáškám.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.