BKV_URVS Účetnictví a rozbory ve veřejné správě

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Irena Václavková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh
So 6. 3. 8:30–11:50 P103, So 27. 3. 8:30–11:50 P103, Ne 18. 4. 15:30–18:45 P103
Předpoklady
(! KVUCRV Účetnictví a rozbory III ) || (! KVUCII Účetnictví a rozbory II )
Předpokladem je znalost podvojného účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je doplnění a prohlubení znalostí o teoretické a praktické aspekty z oblasti finančního účetnictví a hospodaření organizací neziskového sektoru. Předmět má poskytnout specifickou účetní gramotnost, tj. zprostředkovat konkrétní a praktické znalosti současné účetní problematiky u jednotlivých typů účetních jednotek. Absolventi by měli být schopni samostatně řešit i složitější účetní situace v těchto organizacích. Základní problémové okruhy jsou: - právní úprava účetnictví účetních jednotek působících v neziskovém sektoru - konkrétní účetní případy u jednotlivých účetních jednotek - návaznost účetnictví na jiné obory informační soustavy organizace.
Osnova
  • Osnova předmětu (probírané téma): 1. Zopakování základních znalostí z účetní teorie a praxe - právní úprava, principy, zásady, mezinárodní harmonizace, Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor; 2. Jednoduché účetnictví pro neziskové organizace - organizace, které mohou používat jednoduché účetnictví, principy, vypovídací schopnost jednoduchého účetnictví; 3. Účetnictví nevýdělečných organizací - zjednodušená a plná forma vedení účetnictví, směrná účtová osnova pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání; 4. Účetnictví nevýdělečných organizací - konkrétní účetní případy dle specifik jednotlivých účetních jednotek; 5. Účetnictví nevýdělečných organizací - první průběžný test, účetní výkazy a jejich vypovídací schopnost; 6. Úvod do účetnictví organizací veřejného sektoru - účetní jednotky postupující dle vyhlášky pro příspěvkové organizace, územněsamosprávné celky a organizační složky státu, směrná účtová osnova; 7. Účetnictví příspěvkových organizací - specifické účetní případy, účetní výkazy; 8. Účetnictví v organizacích rozpočtového typu - vymezení a charakteristika hospodaření a financování organizací rozpočtového typu, rozpočtová skladba; 9. Účetnictví územních samosprávných celků - specifické účetní případy; 10. Účetnitví územních samosprávných celků - druhý průběžný test, výkazy; 11. Účetnictví organizačních složek státu - specifické účetní případy; 12. Návaznost účetnictví na jiné obory informační soustavy organizace - propojení s manažerským účetnictvím, problematika daně z příjmů těchto účetních jednotek; 13. Závěrečné opakování - zadání souvislého příkladu, tj. ověření schopnosti aplikovat teorii na konkrétní souvislejší příklad.
Literatura
  • Aktuální literatura bude upřesněna na přednáškách. Bude se vycházet z aktuálního znění zákona o účetnictví a příslušných vyhlášek.
Výukové metody
Předmět je přednášen, kdy je uplatňována metoda teoretické přípravy. Při cvičeních se uplatňují metody samostatné práce s důrazem na možnost diskutovat o probíraném tématu. Snahou je podpořit studenty, aby si na odpověď přišli sami, popř. věděli, kdy mohou odpověď hledat.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenty musi absolvovat dva průběžné testy. Pro jejich úspěšné zvládnutí stačí 60 % správně zaúčtovaných účetních případů. Hodnocení testů se promítne do zkoušky. Předmět je zakončen zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVUCRV,KVUCII.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.