KVUCRV Účetnictví a rozbory III

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Jílková
Rozvrh
Ne 21. 9. 12:50–16:15 P201, Ne 12. 10. 12:50–16:15 P201, Ne 2. 11. 8:30–16:15 P201
Předpoklady
Předpokladem je znalost finančního účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účetnictví a rozbory III (PVUCRV) Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů, získaných v předmětu Finanční účetnictví. Je však zaměřen výhradně na problematiku účetnictví a rozborů hospodaření organizací neziskového nestátního sektoru. Absolvováním předmětu získá posluchač poznatky z účetnictví, které mu umožní pochopit odlišnosti účtových osnov a postupů účtování nevýdělečných organizací (obecně prospěšných společnosti, občanských sdružení, nadací a nadačních fondů, církevních a náboženských společnosti, politických stran a veřejných vysoký škol). U každé z uvedených typů organizace je do výuky zařazena také oblast rozborů hospodaření a daní.
Osnova
  • 1. Úvod - zopakování pojmů z finančního účetnictví;
  • 2. Jednoduché účetnictví u neziskových organizací;
  • 3. Specifika účtování u nestátních neziskových organizací;
  • 4. Účetní výkazy;
  • 5. Daně a audit v nevýdělečných organizacích;
Literatura
  • ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Účetnictví, daně, audit a financování úsc a organizací neziskového sektoru. První. Brno: MU, 2004. 136 s. ISBN 80-210-3583-8. info
Metody hodnocení
Prezenční studium. Oborově povinný pro studijní obor Veřejná ekonomika v 9. semestru. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Informace učitele
Student musí sledovat aktuální vývoj v řešené problematice na www.stránkách MF ČR a Svazu účetních.

Students have to follow the current development of the concerned issues on webpages of the Ministry of Finance and Union of Accountants.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Znalost finančního účetnictví.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/KVUCRV