MKJ_JRJ2 Jazyk 2 Ruština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
doc. Halyna Myronova, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
PhDr. Helena Hušková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(! MKJ_JAZ2 Jazyk II )&&(! KJAZ2 Jazyk II )
Základní až nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka (ruština).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka
- prohloubení znalosti obecného jazyka
- schopnost porozumět odbornému textu
- zvládnutí méně náročných forem obchodní korespondence
Studenti by měli dosáhnout úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Osnova
 • 1. Organizace výuky, studijní literatura, podmínky pro složení zkoušky. Opakování probraného materiálu Ekonomičeskij rost i okružajuščaja sreda
 • 2. Ob istoriji predprinimatelstva v Rossiji výrazná četba, ruská reprodukce. Gramatika: překlad mnohovýznamového delo, procvičení významu frekvent. příslovcí.
 • 3. Aktualnyje problemy rossijsko-češskich ekonom. otnošenij porozumění, diskuse k tématu. Gramatika: ruské zkratky a zkratková slova. Produktivní tvoření slov.
 • 4. Dengi i infljacija procvičení argumentace. Přidělení témat seminárních překladů. Gramatika: ruské ekvivalenty českého nemuset, slovesa s předponou obez-, obes-.
 • 5. Burza. Obchod se surovinami. Gramatika: Přechodníky, jejich funkce ve větě a způsoby překladu do češtiny.
 • 6. Etika i moral predprinimatelstva rozšíření slovní zásoby o frekventovaná ruská přísloví a pořekadla. Gramatika: ekvivalenty českého slovesa stát, vybraná protikladná slov. spojení v ruštině.
 • 7. Výstava zboží. Účast na výstavách a veletrzích. Projednávání podmínek účasti. Gramatika: Slovesa predstavljat a predostavljat. Derivace příd. jmen.
 • 8. Celnice. Celní odbavování. Celní doklady (celní prohlášení, přepravní doklady). Gramatika: produktivní pojmenování pomocí spojovníku, správné užití výrazů libovolnosti v ruštině, zásady správné ruské intonace.
 • 9. Zahájení obchodní transakce. Dotazy, poptávka po zboží. Odpověd na poptávku. Gramatika: opakování tvoření příd. jmen slovesných.
 • 10. Nabídka zboží. Jednání o nabídkách se zvláštním důrazem na kvalitu nabízeného zboží. Psaní nabídek. Jednání o kvalitě zboží. Gramatika: Užití příd. jmen slovesných v odborném stylu aj.
 • 11. Jednání o formách a podmínkách smlouvy. Jednání o cenách. Jednání. o podmínkách dodání. Gramatika: vazby typu Trudno, Važno.
 • 12. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o platebních podmínkách. Gramatika: slovní spojení s čislovkami.
 • 13. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o balení a značení. Gramatika: Spojky čtoby; dlja togo, čtoby; vmesto togo, čtoby
 • 14. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o zárukách. Jednání o inspekci, testování a rozboru. Přejímka zboží. Gramatika: Vyrazy svyše, ne meneje, na, v, okolo.
 • 15. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o přepravě a pojištění. Gramatika: Užití slov objazatelnyj a objazannyj; vovremja - vo vremja. Transformace příčesti v jmenný tvar: zainteresovannaja stororna - storona zainteresovana.
 • 16. Jednání o formách a podmínkách smlouvy (pokračování). Jednání o stížnostech a arbitráži. Gramatika: Vazba s předložkou po + 6. p. podst. jm. pro určení času. Vazba s předložkou posle + 2. p. podst. jm. pro určení času.
 • 17. Prodej zboží prostřednictvím obchodních zástupců. Gramatika: Užití slov reklamnyj - reklamacionnyj. Vazba s předložkou na osnove / s momenta /iz-za/s točki zrenija + 2. p. podst. jména
 • 18. Jednání o společném podniku. Gramatika: Tvoření složeného příslovce z kořene jedin + spojovací hláska o (jedinoglasno, edinolično aj). Vazba s předložkou blagodarja + 3. p. podst. jm.
 • 19. Úřední listiny. Delovaja korrespondencija (obchodní korespondence: úřední dopisy, obchodní dopisy, kontrakt, smlouva). Pozdravitelnoje pismo, predloženije, izveščenije, podtverždenije styl ruské ekonomické korespondence charakteristické rysy. Frekventované výrazy - Slovar rynočnoj ekonomiki V. Gramatika: Souvětí (různé klasifikace).
 • 20. řední listiny: Frekventované výrazy: soprovoditelnoje pismo, pismo, zapros, otvet, prosba, blagodarnost procvičení modelových dopisů. Slovar rynočnoj ekonomiki VI. Gramatika: Slovosled a aktuální členění.
 • 21. Delovyje razgovory pro telefonu modelové dialogy. Slovar rynočnoj ekonomiki VII. Gramatika: Vazba s předložkou dlja + 2. p. podst. jm. (upoutání pozornosti). Konverzační obraty: Nam neobchodimo ... a predstavljat soboj ...
 • 22. Delovyje peregovory procedurnyje frazy souhrnné opakování a rozšíření slovní zásoby chod peregovorov, procedurnyje procedury. Slovar rynočnoj ekonomiki VIII. Gramatika: Věty neúplné v ruštině a češtině. Užití slovních spojení: Vy vprave, Vy imejete pravo, za sčot prodavca. Tvoření podst. jmen s předponou pere- (pereraschod, pereocenka, pereprodaža aj).
 • 23. Reklama dvigatel torgovli četba s porozuměním, diskuse k tématu. Sdělovací prostředky a reklama. Noviny, časopisy, rozhlas, televize. Internet a informace. Gramatika: užití protiklad. příd. jmen a příslovcí v ruštině, překlad. varianty podst. jména kačestvo, problematika cizích slov v ruštině.
 • 24. Meždunarodnyj turizm kak nevidimyj eksport výrazná četba a ruská reprodukce, procvičování tvoření otázek. Gramatika: Rozkazovací a podmiňovací způsob. Funkce daných tvarů ve větě. Užití ruského subst. put, adjektiva se záporkou ne-, vybrané nepůvodní předložky.
 • 25. Rusko na mapě. Zeměpisná terminologie. Hranice. Řeky. Jezera. Moře. Klima. Přírodní zdroje. Obyvatelstvo. Státní zřízení a symboly současného Ruska. Tradice a zvyky v Rusku (lidové i současné). Pohostinnost. Gramatika: Spojky v souvětí souřadném.
 • 26. Rossijskaja federacija fakty i tendenciji . Česko-ruské kontakty v podnikatelské praxi komentář. Gramatika: Spojky v souvětí podřadném.
Literatura
  povinná literatura
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 136 s. Díl 1. ISBN 80-210-3258-8. info
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 136 s. ISBN 8021032588. info
  doporučená literatura
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 136 s. Díl 1. ISBN 80-210-3258-8. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
 • DYNDA, Antonín a Eva DYNDOVÁ. Česko-ruská obchodní korespondence. Translated by Tamara Gorroňová. 1. vyd. Praha: Pragoeduca, 1998. xxv, 524 s. ISBN 80-85856-64-6. info
 • ANFILOV, Mark a Milan BALCAR. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. 118 s. ISBN 8070796219. info
 • ANFILOV, Mark a Marie HORVÁTOVÁ. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 95 s. ISBN 8070798599. info
 • ANFILOV, Mark a Marie HORVÁTOVÁ. Ruština pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 91 s. ISBN 8070792116. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie a Mark ANFILOV. Ruská konverzace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1995. 150 s. ISBN 80-7079-497-6. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části
- 60% úspěšnost v písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části
- požaduje se alespoň 60% úspěšnost u ústní zkoušky, která spočívá v porozumění čtenému odbornému textu a následné diskusi na téma textu.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.