BPH_BAPR Bachelor Thesis

Faculty of Economics and Administration
Spring 2016
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Vlasta Radová
Supplier department: Department of Corporate Economy - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
(! NOW ( BPH_TEBP Bachelor Thesis )&&(! BPH_TEBP Bachelor Thesis ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students will be able to:
• analyze the relevant literature


• assess the appropriateness of resources


• analyze the selected area in the company  


• propose alternatives


• select the appropriate option


• evaluate the possibilities and limitations of the selected options

Syllabus
  • Individual consultation within creating a diploma thesis. Thesis supervisor determines the schedule of work.
Literature
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. První. Senov: Kamil Mařík - Professionam Publishing, 2009. 146 pp. ISBN 80-7431-002-7. info
  • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA and Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X. URL info
  • FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 339 s. ISBN 8020013040. info
  • NEKUDA, Jaroslav and Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Teaching methods
Teaching is done through consultations with the supervisor. Supervisor sets out conditions of successful finishing and work schedule.
Assessment methods
Course is completed with credit given by supervisor. For the award of credit it is required to submit thesis meeting the conditions set for the final work on the FEA MU.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Předmět Bakalářská práce si nezapisují studenti, kteří si zapisují předmět Teze bakalářské práce.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2016/BPH_BAPR