DXE_HOPO Economic Policy

Faculty of Economics and Administration
Spring 2018
Extent and Intensity
24/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (lecturer)
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D. (lecturer)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (lecturer)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (assistant)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Department of Economics – Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Mgr. Lucie Přikrylová
Supplier department: Department of Economics – Faculty of Economics and Administration
Timetable
Mon 19. 2. 10:00–12:00 S307, Mon 12. 3. 10:00–12:00 S307, Mon 9. 4. 10:00–12:00 S307, Mon 14. 5. 10:00–12:00 S307
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 22 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zaměření se zejména na teorii hospodářské politiky a její aplikaci na praktickou hospodářskou politiku. Stěžejním se jeví její uplatňování v podmínkách České republiky a Evropské unie podle soudobých konceptů. Podstatnou součástí kurzu je politologicko-právní náhled na praktickou hospodářskou politiku (podstata hospodářsko-politického rozhodování v kontextu teorie časové nekonzistence, teorie racionálních očekávání, vládního selhání a vlivu zájmových skupin).
Syllabus (in Czech)
 • 1 Úvod do předmětu
 • 2 Základní kategorizace teorie hospodářské politiky
 • 3 Vládní selhání jako argument pro maximalizaci úlohy státu v ekonomice
 • 4 Tržní selhání jako argument pro minimalizaci úlohy státu v ekonomice
 • 5 Role očekávání v hospodářské politice = teoretické vymezení
 • 6 Role očekávání v hospodářské politice = praktická aplikace
 • 7 Teorie časové nekonzistence v hospodářské politice = teoretické vymezení
 • 8 Teorie časové nekonzistence v hospodářské politice = praktická aplikace
 • 9 Podstata hospodářsko politického rozhodování (teoretické i praktické modely). Vliv volebních systémů, státních režimů apod.
 • 10 Zásady, cíle a nástroje hospodářské politiky, vztah mezi cíli, vztah mezi nástroji a cíli (pokročilá modelová analýza)
 • 11 Stabilizační politika (aplikace teorií hospodářského cyklu)
 • 12 Prorůstová hospodářská politika (aplikace teorií růstu)
Literature
  recommended literature
 • ATKINSON, B.; BAKER, P.; MILWARD, B. Economic Policy. Basingstoke: Macmillan, 1996. ISBN 0-333-65047-6.
 • KLIKOVÁ, Christiana and Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: Sokrates, 2012, 293 s. ISBN 9788086572765. info
 • SIEBERT, H. Economic Policy Issues of the New Economy. Berlin: Springer, 2002. ISBN 3-540-43698-7.
 • PERSSON, Torsten and Guido TABELLINI. Political economics : explaining economic policy. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, xix, 533. ISBN 9780262161954. info
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003, xiii, 375. ISBN 80-7179-738-3. info
 • WHITELEY, P. Economic Policy. Volume I. and II. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. ISBN 1-85898-115-8.
Teaching methods (in Czech)
blokové přednášky, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout 60 % bodů. Poznámka k ukončení předmětu: odevzdání odborného článku.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: odevzdání odborného článku
The course is taught annually.
General note: Výuka bude probíhat v blocích dle rozvrhu, dále formou konzultací přípravy odborných článků. Výuka dne 24.4. proběhne ve studijním boxu č. 2 knihovny ESF.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2018/DXE_HOPO