MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPM_VSVS/01: Po 12:00–13:50 VT204, M. Králová
Předpoklady
Pro zápis předmětu je potřeba mít základní znalosti práce s počítačem a doporučené je absolvování předmětů BPM_STA1 a BPM_STA2 nebo jim analogických předmětů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení s programovým systémem R; pochopení základní filozofie systému a syntaxe jeho jazyka; jeho propojení se softwarem STATISTICA; znalost základních operátorů a povelů, psaní procedur; grafika; znalost příkazů vztahujících se k náročnějším tématickým okruhům ze statistiky.
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student schopen řešit praktické statistické úlohy a problémy v jazyce R.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student:
- znát základní R syntaxi - znát základní třídy objektů v R - manipulovat s datovými tabulkami - vytvářet grafy pomocí základní grafiky v R - řešit základní úlohy statistické inference pomocí R
Osnova
 • 1. Seznámení se se systémem
 • 2. Práce s datovými soubory
 • 3. Příkazy v jazyce R
 • 4. Objekty
 • 5. Konstanty, operátory a matematické výpočty
 • 6. Manipulace s objekty
 • 7. Základy grafiky v R
 • 8. Programování v jazyce R
 • 9. Externí balíčky
 • 10.-12. Vybrané kapitoly ze statistiky a jejich použití v R
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení v počítačové učebně.
Práce na počítači, podpora počítačového projektoru v počítačové učebně s využitím systému R.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem, po úspěšném absolvování závěrečného testu v jazyce R
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Student musí mít absolvovaný předmět BPM_STA1 a BPM_STA2 nebo jim analogické předměty.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/MPM_VSVS