BKM_STA2 Statistika 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Zavadilová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Marie Budíková, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 25. 2. 12:00–15:50 P106, Pá 11. 3. 16:00–19:50 P106, Pá 6. 5. 16:00–19:50 P106
Předpoklady
( BKM_STA1 Statistika I ) || ( BPM_STA1 Statistika 1 )
Základní pojmy teorie pravděpodobnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle kurzu - seznámit studenty se základními statistickými metodami - naučit studenty používat tyto metody při analýze reálných ekonomických dat (s využitím statistického software) - připravit studenty pro studium dalších statistických metod používaných v ekonomii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozlišovat mezi základním a výběrovým souborem a správně interpretovat principy statistické inference
- určit statistické metody vhodné pro kontext aplikace
- pomocí sw STATSTICA řešit jednotlivé úlohy na reálných datech
- správně interpretovat výsledky analýz
Osnova
 • Základní pojmy matematické statistiky.
 • Uspořádání pokusů.
 • Základní informace o statistickém programovém systému STATISTICA.
 • Diagnostické grafy a testy normality dat.
 • Úlohy o jednom náhodném výběru z normálního a alternativního rozložení.
 • Úlohy o dvou nezávislých náhodných výběrech z normálních a alternativních rozložení.
 • Analýza rozptylu jednoduchého třídění.
 • Pořadové testy o mediánech.
 • Analýza kontingenčních tabulek.
 • Korelační analýza.
 • Regresní analýza.
Literatura
  povinná literatura
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
  doporučená literatura
 • BUDÍKOVÁ, Marie. Statistika II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. 156 s. ISBN 8021041056. info
 • HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ a Jan SEGER. Statistika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2002. 415 s. ISBN 80-86419-26-6. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek; praktická cvičení s využitím počítače
Metody hodnocení
Kombinované studium. Přednášky, domácí studium. Písemná zkouška, sestává z teoretické a praktické části. V průběhu semestru vypracovávají studenti POT (práce opravená tutorem).
Informace učitele
Další informace, vzorový test a příklady jsou k dispozici ve Studijních materiálech.
Further information as well as a model test and examples are available in Study materials.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.