V035 English

Faculty of Informatics
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/2. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Sylvie Pospíšilová (lecturer)
PhDr. Ivana Tulajová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Ivana Tulajová
Language Centre, Faculty of Informatics Division - Language Centre
Contact Person: PhDr. Ivana Tulajová
Timetable of Seminar Groups
V035/01: Mon 11:00–12:50 C511, S. Pospíšilová
V035/02: Tue 9:00–10:50 C511, S. Pospíšilová
V035/03: Tue 11:00–12:50 C511, S. Pospíšilová
V035/04: Tue 13:00–14:50 C511, S. Pospíšilová
V035/05: Wed 11:00–12:50 C511, S. Pospíšilová
V035/06: Thu 8:00–9:50 C511, S. Pospíšilová
V035/07: Thu 10:00–11:50 C511, S. Pospíšilová
V035/08: Thu 12:00–13:50 C511, S. Pospíšilová
V035/09: Tue 11:00–12:50 C525, M. Dvořák
V035/10: Tue 14:00–15:50 C525, M. Dvořák
V035/11: Tue 18:00–19:50 C525, M. Dvořák
V035/12: Wed 13:00–14:50 C525, M. Dvořák
V035/13: Thu 12:00–13:50 C525, M. Dvořák
V035/14: Thu 18:00–19:50 C511, M. Dvořák
V035/15: Mon 14:00–15:50 C511, I. Tulajová
V035/16: Mon 16:00–17:50 C511, I. Tulajová
V035/17: Mon 18:00–19:50 C511, I. Tulajová
V035/18: Tue 18:00–19:50 C511, I. Tulajová
V035/19: Wed 16:00–17:50 C511, I. Tulajová
V035/20: Wed 18:00–19:50 C511, I. Tulajová
Prerequisites (in Czech)
Výuka navazuje na středoškolskou látku. Předpokladem pro návštěvu seminářů je úspěšné zvládnutí vstupního písemného testu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Práce s odborným textem.
  • Gramatické struktury.
  • Slovní zásoba.
  • Překlad do češtiny.
  • Rozvíjení obecně jazykových a akademických dovedností.
Literature
  • PEPRNÍK, Jaroslav, Stella NANGONOVÁ and Don SPARLING. Angličtina pro jazykové školy. Vyd. 5., ve Fortuně 1. Praha: Fortuna, 1995. 367 s. ISBN 8071682896. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2000, Autumn 2000.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2001/V035