PV005 Computer Network Services

Faculty of Informatics
Autumn 2003
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Timetable
Tue 12:00–13:50 U5
Prerequisites (in Czech)
! P005 Computer Network Services
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje studenty s vybranými kapitolami z oblasti služeb počítačových sítí. Podrobně jsou probírány tyto okruhy témat: sítě TCP/IP a jejich architektura, adresace, směrování; aplikační služby telnet/rlogin, ftp/rcp, elektronická pošta, principy služby WWW a jazyk HTML; bezpečná komunikace a média lokálních počítačových sítí. Dále je součástí předmětu úvod do Perlu, Javascriptu, dynamického HTML a XHTML.
Syllabus
 • TCP/IP Networks: architecture, addressing, routing, BIND.
 • Network services under TCP/IP: telnet/rlogin, ftp/rcp.
 • E-mail: RFC 822, MIME, system architecture.
 • WWW: URL, httpd, clients.
 • WWW server. http protocol.
 • Secure communication: ssh, SSL, https etc.
 • Introduction to HTML.
 • Introduction to Perl.
 • Introduction to JavaScript.
 • Local area networks media.
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PV005!
Assessment methods (in Czech)
Výuka předmětu sestává z přednášek. Předmět je zakončen písemnou zkouškou, ve které studenti popisným způsobem odpovídají na otázky k jednotlivým kapitolám probírané látky.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/P005/
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2003/PV005