IB102 Automata and Grammars

Faculty of Informatics
Autumn 2006
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Tomáš Babiak, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Václav Brožek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Milan Češka, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Vojtěch Forejt, Ph.D., LL.B. (Hons) (seminar tutor)
RNDr. Jakub Chaloupka, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jitka Kudrnáčová (seminar tutor)
Mgr. Pavel Moravec (seminar tutor)
RNDr. Pavel Šimeček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Šimša (seminar tutor)
RNDr. Jana Tůmová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Department of Computer Science - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Timetable
Mon 10:00–11:50 D3, Mon 10:00–11:50 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
IB102/sp: Wed 14:00–15:50 C416, Thu 8:00–9:50 C511
IB102/01: Fri 10:00–11:50 B410, T. Babiak
IB102/02: Tue 16:00–17:50 B007, N. Beneš
IB102/03: Tue 18:00–19:50 B007, N. Beneš
IB102/04: Wed 10:00–11:50 B410, V. Brožek
IB102/05: Thu 18:00–19:50 B011, M. Češka
IB102/06: Tue 12:00–13:50 B011, V. Forejt
IB102/07: Thu 10:00–11:50 B410, J. Chaloupka
IB102/08: Thu 18:00–19:50 B410, J. Kudrnáčová
IB102/09: Mon 18:00–19:50 B007, P. Moravec
IB102/10: Tue 16:00–17:50 B011, J. Strejček
IB102/11: Fri 8:00–9:50 B007, P. Šimeček
IB102/12: Thu 12:00–13:50 C511, J. Bouda
IB102/13: Wed 12:00–13:50 B003, J. Šimša
IB102/14: Thu 16:00–17:50 B011, J. Tůmová
IB102/15: Mon 16:00–17:50 B204, B. Bühnová
IB102/16: Mon 12:00–13:50 B410, P. Moravec
Prerequisites (in Czech)
! I005 Formal Languages and Automata I &&! I505 Formal Languages and Automata I &&( MB101 Mathematics I || MB005 Foundations of mathematics || M005 Foundations of mathematics )&& ! IB005 Formal languages and Automata
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 14 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The purpose of this course is twofold: to introduce computer science students to the rich heritage of models and abstractions that have arisen over the years, and to develop the capacity to form abstractions of their own and reason in terms of them.
Syllabus
 • Finite automata and regular grammars.
 • Properties of regular languages. Applications.
 • Context-free grammars and pushdown automata.
 • Properties of context-free languages.
 • Deterministic pushdown automata. Applications
Literature
 • I.Černá, M.Křetínský, A.Kučera: FJA I, interní materiál FI MU
 • MOLNÁR, L'udovít, Milan ČEŠKA and Bořivoj MELICHAR. Gramatiky a jazyky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 188 s. info
 • HOPCROFT, John E. and Jeffrey D. ULLMAN. Introduction to automata theory, languages, and computation. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1979. 418 s., ob. ISBN 0-201-02988-X. info
 • KOZEN, Dexter C. Automata and computability. New York: Springer, 1997. xiii, 400. ISBN 0387949070. info
 • SIPSER, Michael. Introduction to the theory of computation. Boston: PWS Publishing Company, 1997. xv, 396 s. ISBN 0-534-94728-X. info
Assessment methods (in Czech)
Písemná zkouška během semestru a závěrečná písemná zkouška. Výsledky vnitrosemestrální písemky se započítávají do výsledného hodnocení. Všechny písemky bez pomocných materiálů. Podrobné informace na http://www.fi.muni.cz/~xstrejc/IB102/
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/~xstrejc/IB102/
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2006/IB102