PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Petr Blaho (přednášející), Mgr. Ivan Nečas (zástupce)
Mgr. Tomáš Hrabal (přednášející)
Mgr. Marek Hulán (přednášející)
Mgr. Marek Jelen (přednášející)
Mgr. Jan Mayer (přednášející)
Mgr. Ivan Nečas (přednášející)
Mgr. Adam Růžička (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 12:00–13:50 A318
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV249/01: Po 10:00–11:50 A318, I. Nečas
Předpoklady
SOUHLAS
Znalost programování v libovolném programovacím jazyce (C/C++,Java,Python,...).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Kurz seznámí posluchače s vývojem software pomocí jazyka Ruby. Ruby je moderní dynamický, silně typovaný jazyk, který získává na popularitě díky jednoduché syntaxi, silné podpoře meta-programování a široké komunitě vývojářů. Ruby může být využito k vývoji GUI, webových či mobilních aplikací.
Student se postupně naučí pracovat s jazykem Ruby, tvorbou webových aplikací, testováním software, nasazováním do produkčních prostředí či spolupráci s JVM a jazykem Java
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- číst a porozumět kódu napsaném v programovacím jazyku Ruby;
- psát vlastní skripty v tomto jazyku;
- rozumět základům vývoje webových aplikací;
- vytvářet webové aplikace pomocí frameworku Ruby On Rails;
- spolupracovat na projektech pomocí verzovacího nástroje Git;
Osnova
  • Syntaxe jazyka Ruby a základní programovací techniky
  • Metaprogramování v jazyce Ruby
  • Testování aplikací
  • Tvorba webových aplikací
  • Základy práce s VCS Git
  • Regulární výrazy
  • Tvorba aplikací typu klient-server
  • Nasazení do produkčních prostředí
  • Spolupráce jazyka Ruby s platformou JVM
Výukové metody
studentské projekty, domácí úkoly, přednášky externistů, cvičení
Metody hodnocení
aktivita na cvičeních, domácí úkoly, hodnocení projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2022.