PB071 Introduction to the C language

Faculty of Informatics
Spring 2003
Extent and Intensity
1/2. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jan Kučera (lecturer)
Ondřej Blažek (seminar tutor)
Mgr. Zbyněk Diviš (seminar tutor)
Mgr. Jakub Ďurovec (seminar tutor)
Mgr. Filip Höfer (seminar tutor)
Mgr. Jan Holeček (seminar tutor)
Mgr. Aleš Kosina (seminar tutor)
Mgr. Petr Kotlář (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Kratochvíla (seminar tutor)
Mgr. Peter Krutý (seminar tutor)
Mgr. Milan Matlák (seminar tutor)
Mgr. Lukáš Melichárek (seminar tutor)
Mgr. Juraj Michálek (seminar tutor)
Bc. Josef Moravec (seminar tutor)
Mgr. Vít Nováček (seminar tutor)
Bc. Michal Podhorský (seminar tutor)
RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Sedláček (seminar tutor)
Mgr. Martin Šárfy (seminar tutor)
Mgr. Libor Šubčík (seminar tutor)
Jiří Unčovský (seminar tutor)
Bc. Karel Vaigl (seminar tutor)
Mgr. Luděk Vodička (seminar tutor)
RNDr. Aleš Zlámal (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: Ing. Jan Kučera
Timetable
Mon 11:00–11:50 D2, Mon 11:00–11:50 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
PB071/01: Mon 12:00–12:50 B116, V. Nováček
PB071/02: Mon 12:00–12:50 B117, M. Matlák
PB071/03: Mon 13:00–13:50 B116, J. Sedláček
PB071/04: Mon 13:00–13:50 B117, M. Podhorský
PB071/06: Mon 14:00–14:50 B117, P. Kotlář
PB071/07: Mon 15:00–15:50 B116, A. Zlámal
PB071/08: Mon 15:00–15:50 B117, M. Šárfy
PB071/09: Tue 10:00–10:50 B116, M. Rychlý
PB071/10: Tue 11:00–11:50 B116, J. Unčovský
PB071/11: Tue 12:00–12:50 B116, O. Blažek
PB071/12: Tue 12:00–12:50 B117, J. Holeček
PB071/13: Tue 13:00–13:50 B116, F. Höfer
PB071/14: Tue 13:00–13:50 B117, Z. Diviš
PB071/15: Wed 9:00–9:50 B117, L. Melichárek
PB071/16: Wed 10:00–10:50 B117, J. Kučera
PB071/17: Wed 14:00–14:50 B116, J. Moravec
PB071/18: Wed 15:00–15:50 B116, J. Kučera
PB071/19: Wed 16:00–16:50 B116, J. Kučera
PB071/20: Wed 17:00–17:50 B116, L. Šubčík
PB071/21: Thu 9:00–9:50 B116, J. Ďurovec
PB071/22: Thu 9:00–9:50 B117, J. Michálek
PB071/23: Thu 10:00–10:50 B116, L. Vodička
PB071/24: Thu 10:00–10:50 B117, P. Krutý
PB071/25: Thu 11:00–11:50 B311, J. Kučera
PB071/26: Thu 11:00–11:50 B116, K. Vaigl
PB071/27: Thu 11:00–11:50 B117, P. Krutý
PB071/28: Thu 12:00–12:50 B311, T. Kratochvíla
PB071/29: Thu 12:00–12:50 B116, K. Vaigl
PB071/30: Thu 12:00–12:50 B117, Z. Diviš
Prerequisites (in Czech)
! I071 Introduction to the C language
U studentů se předpokládá znalost algoritmizace v Pascalu, případně jiném programovacím jazyce. Současně se předpokládá znalost operačního systému Unix na uživatelské úrovni, neboť cvičení proíhají pod Unixem.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
V předmětu se student naučí psát programy v jazyce C podle normy ANSI. Jazyk je probrán dost podrobně, ale ne zcela vyčerpávajícím způsobem. Důraz je kladen na praktickou práci studentů pod OS typu Unix.
Syllabus (in Czech)
 • Historické návaznosti jazyka C. Jeho vztah k operačnímu systému Unix.
 • Překladače jazyka C pod Unixem a MS-DOS/MS-Windows.
 • Datové typy, konstanty, deklarace, výrazy. Přiřazovací výrazy a příkazy.
 • Základní struktura programu. Příkazy preprocesoru. Komentáře.
 • Relační výrazy a řídicí struktury.
 • Nejdůležitější V/V příkazy. Základní formátovací řetězce.
 • Textové řetězce a manipulace s nimi.
 • Pole a ukazatele.
 • Funkce (styl K-R a styl ANSI). Další rozdíly mezi K-R C a ANSI C. Program v C jako podprogram volaný z operačního systému.
 • Uživatelské typy. Operátory dereference. Alokace paměti.
 • Další možnosti V/V. Práce se soubory.
 • Bezpečné programování. Jak se vyvarovat obvyklých chyb.
 • Volání služeb jádra Unixu. Další unixovské knihovny pro C.
Literature
 • KERNIGHAN, Brian W. and Dennis M. RITCHIE. Programovací jazyk C. 2. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. 249 s. ISBN 80-05-00154-1. info
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: KOPP, 1996. 269 s. ISBN 80-85828-21-9. info
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. České Budějovice: KOPP, 1998. 236 s. ISBN 80-85828-50-2. info
 • DRESSLER, Miroslav. Programovací jazyky GNU : volně šiřitelná programátorská prostředí : Fortran, jazyk C, Pascal, GRX, DJGPP, RHIDE, RSX, VESA, EMX, MAKE. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1998. xix, 225. ISBN 8072260707. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB071!
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen zkouškou, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. Klasifikace závisí na úspěšnosti práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na výsledku testu.
V případě ukončení zápočtem stačí v patřičných termínech odevzdat řádně zpracované příklady zadávané v průběhu semestru. Závěrečný příklad ani test se u tohoto způsobu ukončení nevypracovává.
Účast ve cvičeních je povinná, pokud cvičící učitel nepovolí výjimku (ta se povoluje zejména tehdy, probíhá-li cvičení v počítačové učebně, kde je méně počítačů než studentů).
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pb071/
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2003/PB071