PB071 Introduction to the C language

Faculty of Informatics
Spring 2006
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jan Kučera (lecturer)
Mgr. Pavol Babinčák (seminar tutor)
Mgr. Richard Georg Bayer (seminar tutor)
Mgr. Zbyněk Diviš (seminar tutor)
Mgr. Lukáš Holčík (seminar tutor)
Mgr. Vít Klouček (seminar tutor)
Mgr. Jozef Krchňavý (seminar tutor)
Mgr. Peter Krutý (seminar tutor)
Mgr. Michal Měrka (seminar tutor)
RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Šafář (seminar tutor)
Mgr. Martin Šárfy (seminar tutor)
RNDr. Šimon Tóth (seminar tutor)
RNDr. Aleš Zlámal (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: Ing. Jan Kučera
Timetable
Tue 10:00–11:50 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
PB071/01: Tue 12:00–12:50 B117, J. Kučera
PB071/02: Tue 13:00–13:50 B117, L. Holčík
PB071/03: Tue 14:00–14:50 B117, J. Kučera
PB071/04: Tue 15:00–15:50 B117, P. Šafář
PB071/05: Wed 10:00–10:50 B116, V. Klouček
PB071/06: Wed 10:00–10:50 B117, P. Krutý
PB071/07: Wed 11:00–11:50 B116, A. Zlámal
PB071/08: Tue 9:00–9:50 B117, P. Krutý
PB071/09: Wed 12:00–12:50 B117, P. Babinčák
PB071/10: Wed 13:00–13:50 B117, M. Měrka
PB071/11: Wed 16:00–16:50 B311, J. Kučera
PB071/12: Wed 17:00–17:50 B311, Š. Tóth
PB071/13: Wed 18:00–18:50 B311, R. Bayer
PB071/14: Wed 19:00–19:50 B311, R. Bayer
PB071/15: Thu 10:00–10:50 B117, M. Šárfy
PB071/17: Thu 12:00–12:50 B117, P. Babinčák
PB071/18: Thu 13:00–13:50 B117, J. Krchňavý
PB071/19: Thu 16:00–16:50 B116, Z. Diviš
PB071/20: Thu 17:00–17:50 B116, Z. Diviš
Prerequisites
! I071 Introduction to the C language
Knowledge of algorithmization in Pascal or another procedural language is supposed. User level knowledge of Unix operating system is also supposed (practical exercices run under Unix).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The student will learn how to write programs in ANSI C and ISO/IEC C. The language is taught rather in details but not to full extent. Stress is laid on practical student's work under Unix-like OS.
Syllabus
 • Historical background of the C language. Its relation to the Unix OS.
 • C compilers under Unix and MS-DOS/MS-Windows.
 • Data types, constants, declarations, expressions. Assignment expressions and statements.
 • Basic program structure. Preprocessor statements. Comments.
 • Relational expressions and control structures.
 • Strings and string manipulation. Standard C library according to ANSI and ISO/IEC standards.
 • Arrays and pointers.
 • Functions (K-R and ANSI styles). Further differences between K-R C, ANSI C, and ISO/IEC C. C-program as a subprogram called from the OS shell.
 • User defined data types. Dereference operators. Memory allocation.
 • I/O in details. Using files.
 • Safe programming. How to prevent frequent errors.
 • Calling Unix core services. Further Unix libraries for C.
Literature
 • KERNIGHAN, Brian W. and Dennis M. RITCHIE. Programovací jazyk C. 2. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. 249 s. ISBN 80-05-00154-1. info
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: KOPP, 1996. 269 s. ISBN 80-85828-21-9. info
 • HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. České Budějovice: KOPP, 1998. 236 s. ISBN 80-85828-50-2. info
 • DRESSLER, Miroslav. Programovací jazyky GNU : volně šiřitelná programátorská prostředí : Fortran, jazyk C, Pascal, GRX, DJGPP, RHIDE, RSX, VESA, EMX, MAKE. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1998. xix, 225. ISBN 8072260707. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PB071!
Assessment methods (in Czech)
Ve cvičeních studenti samostatně vytvářejí zadané programy (jeden týdně, obvykle s nutností dokončit doma nebo v počítačové učebně). Zpracování příkladů je bodováno podle předem oznámených kritérií. Doporučené ukončení předmětu je zkouška, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. Klasifikace závisí na bodovém hodnocení práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na výsledku testu.
V případě ukončení zápočtem stačí v patřičných termínech odevzdat řádně zpracované příklady zadávané v průběhu semestru. Závěrečný příklad ani test se u tohoto způsobu ukončení nevypracovává.
Účast ve cvičeních je povinná, pokud cvičící učitel nepovolí výjimku (ta se povoluje je výjimečně, zejména tehdy, kdyby cvičení muselo probíhat v počítačové učebně, kde je méně počítačů než studentů).
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pb071/
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2006/PB071