PV168 Seminar in Java programming

Faculty of Informatics
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Petr Adámek (lecturer)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Drášil, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
PV168/01: Tue 12:00–13:50 B130, P. Adámek, M. Kuba
PV168/02: Tue 10:00–11:50 B130, P. Adámek, L. Bártek
PV168/03: Wed 12:00–13:50 B130, P. Drášil, M. Kuba
PV168/04: Wed 10:00–11:50 B130, L. Bártek, J. Pavlovič
Prerequisites
Java programming knowledge covered by the course PB162
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/200, only registered: 0/200, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/200
Course objectives
The goal of this course is to deepen the basic knowledge of Java and test its practical use in concrete projects. It is dedicated to appropriate decomposition and robust code development including automated testing. The course tackles basic API and development of GUI as well as multithreaded applications. The course also deals with mobile and web application development. After passing the course, the student is expected to be capable of designing and developing applications in Java.
Syllabus
 • Object-oriented design in Java
 • configuration storing
 • internationalization and localization
 • logging
 • multithreaded applications
 • GUI Swing
 • optimization and performance tuning
 • Java ME
 • web applications
 • JDBC
Literature
 • BLOCH, Joshua. Java efektivně : 57 zásad softwarového experta. Translated by Karel Voráček. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 230 s. ISBN 8024704161. info
 • FREEMAN, Eric, Elisabeth FREEMAN, Kathy SIERRA and Bert BATES. Head first design patterns. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2004. xxxvi, 638. ISBN 0596007124. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
 • BECK, Kent. Programování řízené testy. Praha: Grada Publishing, 2004. 204 s. ISBN 80-247-0901-5. info
 • FOWLER, Martin. Refaktoring : zlepšení existujícího kódu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 394 s. ISBN 8024702991. info
 • SHIRAZI, Jack. Java - vylaďování výkonu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. xvi, 597. ISBN 8024707527. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k získání zápočtu je vyřešení projektu a aktivní účast ve cvičeních. Řešený projekt může být společný s projektem do předmětu PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://is.muni.cz/el/1433/jaro2007/PV168/
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2007/PV168