PV226 Seminar LaSArIS

Faculty of Informatics
Spring 2010
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Jaroslav Škrabálek (assistant)
Mgr. Martin Hrdlička (assistant)
RNDr. Martin Jakubička (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Timetable
Thu 12:00–13:50 G107
Prerequisites
SOUHLAS
Basic experience with implementation of non-trivial program systems. Interest in working in the Lab.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Fields of study the course is directly associated with
there are 36 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Studenti poznají aktuální novinky v oblasti softwarových architektur a technologií výstavby rozsáhlých programových systémů v širším kontextu neomezeném jednotící platformou. Na rozdíl od úžeji specializovaných předmětů (PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java) nebude poskytnut ucelený náhled na všechny technologické vrstvy jedné platformy a cílem nebude naučit je budovat celé rozsáhlé programové systémy, ale dát vhled do různorodého světa dynamicky se rozvíjejících přístupů k návrhu, vývoji, testování a nasazení aplikací i mimo podnikovou sféru, tzn. vč. oblasti Web 2.0 aplikací, Cloud Computing, vzdálený vývoj a hostování aplikací, jakož i využití obchodních netradičních modelů apod.
Syllabus
 • R&D Area A -- Software Architectures
 • R&D Area B -- Technology
 • R&D Area C -- IS and Management
 • R&D Area D -- Applications
Literature
 • John Cheesman and John Daniels: UML Components
 • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
 • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
 • Ian Gorton: Essential Software Architecture
 • Clemenss Szyperski: Component software : beyond object-oriented programming
Teaching methods
Overview lectures on new topics in the lab and relevant topics not covered by specific subjects at FI. Individual- or team- work on tasks and projects agreed with one of the lecturers (e.g. a R&D project, publication, real application, or learning objects).
Assessment methods
Results of the individual work specified by a lecturer will be presented and assessed.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2010, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2010/PV226