DVVVT Vedení výzkumně-vývojového týmu

Fakulta informatiky
jaro 2013
Rozsah
0/0. 7 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz, jehož cílem je poskytnout praktickou zkušenost „z první ruky“ při vedení týmu pověřeného konkrétním výzkumným či vývojovým úkolem. Vlastní týmu budou tvořeny převážně magisterskými studenty a studenty doktorského studia, s případným zapojením i bakalářských studentů, nejmenší velikost týmu budou tři osoby. Týmy budou vytvářeny pro řešení dílčích úkolů, zpravidla v kontextu národních a mezinárodních projektů. Student bude pověřen vedením týmu po dobu alespoň jednoho semestru, pod dohledem školitele a případně určeného odborného asistenta bude získávat praktické zkušenosti s řízením týmu a zajištěním vnitrotýmové spolupráce, stejně jako v oblasti spolupráce mezi týmy. Předmět bude ukončen kolokviem se školitelem o výsledcích vedení týmu.
Osnova
  • Není realizována žádná speciální výuka, doktorští studenti řídí své výzkumné týmy samostatně.
  • Pro vybrané studenty je součástí kurzu i realizace dvou- až třídenního výjezdního zasedání týmu za účasti koučů z odborné partnerské firmy. Náplní zasedání je jednak vlastní práce týmu s pasivní rolí kouče, který pak vedoucímu poskytne zpětnou vazbu, a dále aktivity organizované kouči, kdy jsou cíleně vytvářeny typické situace nastávající v týmové práci, a funkce týmu jako celku i rolí jeho členů jsou následně analyzovány.
Literatura
  • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
  • Key management ideas : thinkers that changed the management world (Orig.) : Moderní management : základní myšlenkové směry. info
  • Positive Management : assertiveness fo managers (Orig.) : Pozitivní řízení : asertivita pro manažery [Management Press, 1997] : Pozitivní řízení : asertivita pro manažery [Management Press, 1999]. info
Výukové metody
Není realizována žádná speciální výuka, doktorští studenti mohou konzultovat případné problémy se školitely.
Metody hodnocení
Očekávaným výstupem je úspěšně zrealizovaný výzkumný projekt.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.