PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu

Fakulta informatiky
jaro 2017
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Martin Maška, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Dmitry Sorokin, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 16:00–17:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB130/01: Čt 10:00–10:50 B311, M. Maška, P. Matula
PB130/02: Čt 9:00–9:50 B311, P. Matula, D. Svoboda
PB130/03: Pá 10:00–10:50 B311, M. Maška, D. Svoboda
Předpoklady
! PV131 Digitální zpracování obrazu
Předpokládá se znalost středoškolské matematiky a schopnost pochopit a vytvořit jednoduché algoritmy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném dokončení tohoto kurzu bude student: znát základní terminologii týkající se zpracování digitálního obrazu; získá představu jaké typické problémy se při zpracování digitálního obrazu objevují; bude rozumět principu jednoduchých algoritmů pro zpracování obrazu a bude je umět prakticky použít. Kurz je zamýšlen jako první seznámení se zpracováním obrazu na počítači.
Osnova
 • Lidské vidění, pořizování obrazu a základní reprezentace obrazu v počítači.
 • Barevné obrazy.
 • Bodové transformace. Histogram.
 • Lineární filtrování obrazu. Konvoluce.
 • Nelineární filtry.
 • Matematická morfologie.
 • Detekce hran. Gradient.
 • Regiony v binárních obrazech a jejich popis.
 • Segmentace obrazu.
 • Aplikace zpracování obrazu.
Literatura
  doporučená literatura
 • BURGER, Wilhelm a Mark James BURGE. Digital image processing : an algorithmic introduction using Java. 1st ed. New York: Springer, 2008. xx, 564. ISBN 9781846283796. info
  neurčeno
 • GONZALEZ, Rafael C. a Richard E. WOODS. Digital image processing. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xx, 793. ISBN 0130946508. info
 • SONKA, Milan, Václav HLAVÁČ a Roger BOYLE. Image processing analysis and machine vision [2nd ed.]. 2nd ed. Pacific Grove: PWS Publishing, 1999. xxiv, 770. ISBN 0-534-95393-X. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky následovaná cvičeními v počítačové učebně s možností vyzkoušení probírané látky na praktických příkladech.
Metody hodnocení
Přednášky v češtině, studijní materiály v angličtině. Povinná cvičení u počítačů se samostatnými úkoly k zápočtu. Závěrečná zkouška v písemné podobě bez pomůcek.
Navazující předměty
Informace učitele
http://cbia.fi.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.