PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu

Fakulta informatiky
jaro 2016
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Maška, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Dmitry Sorokin, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 8:00–9:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB130/02: Pá 9:00–9:50 B311, M. Maška, D. Svoboda
PB130/03: Pá 10:00–10:50 B311, P. Matula, D. Svoboda
PB130/04: Pá 11:00–11:50 B311, M. Maška, P. Matula
Předpoklady
! PV131 Digitální zpracování obrazu
Předpokládá se znalost středoškolské matematiky a schopnost pochopit a vytvořit jednoduché algoritmy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném dokončení tohoto kurzu bude student: znát základní terminologii týkající se zpracování digitálního obrazu; získá představu jaké typické problémy se při zpracování digitálního obrazu objevují; bude rozumět principu jednoduchých algoritmů pro zpracování obrazu a bude je umět prakticky použít. Kurz je zamýšlen jako první seznámení se zpracováním obrazu na počítači.
Osnova
 • Lidské vidění, pořizování obrazu a základní reprezentace obrazu v počítači.
 • Barevné obrazy.
 • Bodové transformace. Histogram.
 • Lineární filtrování obrazu. Konvoluce.
 • Nelineární filtry.
 • Matematická morfologie.
 • Detekce hran. Gradient.
 • Regiony v binárních obrazech a jejich popis.
 • Segmentace obrazu.
 • Aplikace zpracování obrazu.
Literatura
  doporučená literatura
 • BURGER, Wilhelm a Mark James BURGE. Digital image processing : an algorithmic introduction using Java. 1st ed. New York: Springer, 2008. xx, 564. ISBN 9781846283796. info
  neurčeno
 • GONZALEZ, Rafael C. a Richard E. WOODS. Digital image processing. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xx, 793. ISBN 0130946508. info
 • SONKA, Milan, Václav HLAVÁČ a Roger BOYLE. Image processing analysis and machine vision [2nd ed.]. 2nd ed. Pacific Grove: PWS Publishing, 1999. xxiv, 770. ISBN 0-534-95393-X. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky následovaná cvičeními v počítačové učebně s možností vyzkoušení probírané látky na praktických příkladech.
Metody hodnocení
Přednášky v češtině, studijní materiály v angličtině. Povinná cvičení u počítačů se samostatnými úkoly k zápočtu. Závěrečná zkouška v písemné podobě bez pomůcek.
Navazující předměty
Informace učitele
http://cbia.fi.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 04:21, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému