PB130 Úvod do digitálního zpracování obrazu

Fakulta informatiky
jaro 2016
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Maška, Ph.D. (cvičící)
RNDr. David Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Dmitry Sorokin, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 8:00–9:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB130/02: Pá 9:00–9:50 B311, M. Maška, D. Svoboda
PB130/03: Pá 10:00–10:50 B311, P. Matula, D. Svoboda
PB130/04: Pá 11:00–11:50 B311, M. Maška, P. Matula
Předpoklady
! PV131 Digitální zpracování obrazu
Předpokládá se znalost středoškolské matematiky a schopnost pochopit a vytvořit jednoduché algoritmy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném dokončení tohoto kurzu bude student: znát základní terminologii týkající se zpracování digitálního obrazu; získá představu jaké typické problémy se při zpracování digitálního obrazu objevují; bude rozumět principu jednoduchých algoritmů pro zpracování obrazu a bude je umět prakticky použít. Kurz je zamýšlen jako první seznámení se zpracováním obrazu na počítači.
Osnova
 • Lidské vidění, pořizování obrazu a základní reprezentace obrazu v počítači.
 • Barevné obrazy.
 • Bodové transformace. Histogram.
 • Lineární filtrování obrazu. Konvoluce.
 • Nelineární filtry.
 • Matematická morfologie.
 • Detekce hran. Gradient.
 • Regiony v binárních obrazech a jejich popis.
 • Segmentace obrazu.
 • Aplikace zpracování obrazu.
Literatura
  doporučená literatura
 • BURGER, Wilhelm a Mark James BURGE. Digital image processing : an algorithmic introduction using Java. 1st ed. New York: Springer, 2008. xx, 564. ISBN 9781846283796. info
  neurčeno
 • GONZALEZ, Rafael C. a Richard E. WOODS. Digital image processing. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xx, 793. ISBN 0130946508. info
 • SONKA, Milan, Václav HLAVÁČ a Roger BOYLE. Image processing analysis and machine vision [2nd ed.]. 2nd ed. Pacific Grove: PWS Publishing, 1999. xxiv, 770. ISBN 0-534-95393-X. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky následovaná cvičeními v počítačové učebně s možností vyzkoušení probírané látky na praktických příkladech.
Metody hodnocení
Přednášky v češtině, studijní materiály v angličtině. Povinná cvičení u počítačů se samostatnými úkoly k zápočtu. Závěrečná zkouška v písemné podobě bez pomůcek.
Navazující předměty
Informace učitele
http://cbia.fi.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2018 08:13, 3. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému