PB175 Správa projektu a projekt

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
1/0/4. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
PB007 Softwarové inženýrství I && PB006 Principy progr. jazyků a OOP
PB006 a PB007
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit studenty s prací na konkrétním komplexním softwarovém projektu, kdy se úlohou studenta stane naprogramování zadané funkcionality a integrace výsledků své práce do produkční verze softwarového projektu, do nějž přispívají.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student schopen: - zorientovat se v komplexním softwarovém projektu - naprogramovat a otestovat zadanou funkcionalitu v souladu s projektem, jehož součástí se má stát - integrovat výsledky své práce do produkční verze softwarového produktu, do nějž přispívá - zdokumentovat a předat výsledky své práce ve stavu, na než může navázat další člen týmu
Osnova
  • Postupné kroky: - Výběr projektu z nabídnutých možností či schválená náplň projektu dle návrhu studenta. - Samostatná (případně týmová) práce nad projektem - Pravidelné konzultace s technickým konzultantem projektu. - V případě externího konzultanta (nepůsobícího na FI MU), také průběžné konzultace s přiřazeným garantem projektu ze strany FI MU. - Závěrečný report z projektu (text a zdrojový kód), schválený vyučujícím předmětu.
Výukové metody
Práce na zvoleném softwarovém projektu, pod dohledem technického konzultanta a případně i garanta ze strany FI MU (pokud je technický konzultant externí).
Metody hodnocení
Závěrečný report z projektu (text a zdrojový kód), schválený vyučujícím předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/PB175