PV193 Akcelerace algoritmů na obvodové úrovni

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 10:00–11:50 Virtuální místnost
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné studium je absolvování předmětů PA174, PA176, PB161.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 70 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní cílem předmětu je osvojení znalostí o vlastnostech, struktuře a návrhu akceleračních mechanismů aplikovatelných u číslicových systémů s důrazem na:
principy akcelerace algoritmů;
aplikace hybridních systémů.
Výstupy z učení
Student bude znát a bude schopen použít běžné metody akcelerace výpočtů realizovaných na na obvodové úrovni.
Osnova
  • Principy akcelerace algoritmů;
  • Aplikace paralelismu a rozdělování výkonu;
  • Aplikace hybridních systémů a obvodových akcelerátorů;
  • Akcelerace podle typů dat - double, init a char;
  • Akcelerace podle typů polí - prázdná pole, skaláry, vektory;
  • Akcelerace podle programových konstrukcí - pro cykly a podmíněné příkazy s podmínkami hodnocení skalárních hodnot
Literatura
  • Foster, I.: Designing and Building Parallel Programs. Addisson-Wesley, 1995.
  • Bull, M.: Writing Parallel Programs Using OpenMP, Version 1.2. EPCC, University of Edinburgh,
Výukové metody
Teoretická příprava korespondující se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze dvou částí:
1) písemný test - akcelerace algoritmu řešení vybraného problému;
2) ústní odpověď na teoretickou otázku z přehledu témat ke zkoušce.
Navazující předměty
Informace učitele
Součástí výuky je i praktická část, která bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových počítačů. Vetšina studijních podkladů a veškerá technická dokumentace a návody k použití jsou k dispozici v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.