p970 Physical Education – Dance

Faculty of Sports Studies
autumn 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D. (seminar tutor)
Bc. et Bc. Kateřina Kovářová (seminar tutor)
Bc. Terezie Lahodová (seminar tutor)
MUDr. Henrieta Šidlová (seminar tutor)
Mgr. Taťána Štursová (seminar tutor)
Andrea Nedbalová, DiS. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
University Sport Centre – Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Supplier department: University Sport Centre – Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
p970/01: Mon 12. 9. to Mon 28. 11. Mon 18:00–19:40 malá těl. pod Hradem, T. Lahodová
p970/02: Mon 12. 9. to Mon 28. 11. Mon 19:40–21:20 malá těl. pod Hradem, T. Lahodová
p970/03: Tue 13. 9. to Tue 29. 11. Tue 7:40–9:20 malá těl. pod Hradem, P. Kapoun
p970/04: Thu 15. 9. to Thu 1. 12. Thu 11:40–13:20 malá těl. Vinařská, P. Kapoun
p970/05: Thu 15. 9. to Thu 1. 12. Thu 13:20–15:00 malá těl. Vinařská, T. Štursová
p970/06: Thu 15. 9. to Thu 1. 12. Thu 15:00–16:40 malá těl. Vinařská, T. Štursová
p970/07: Fri 16. 9. to Fri 2. 12. Fri 13:20–15:00 malá těl. Vinařská, K. Kovářová
Prerequisites
POV_TV
The course is geared for obligatory PE only.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The main goal of teaching: - getting acquainted with dance styles - movement with music - Improvement in movement skills and physical levels - Positive effect on access to sports activities, defense against conflicts, civilization diseases and stress - Promoting a healthy lifestyle of students Teaching focuses on modern forms of dance   emphasis on progressive development of movement skills in line with the     music and their own feelings.
Learning outcomes
After completing the course, students will be able:
- better control your body to the music
- dance the dance style
- better understand music, phrasing, structuring, accounting
- handle it show off a small show from that dance
Syllabus
 • - familiarize with dance style, introduction, description, specifications
 • - practical education - warming up, stretching, teaching a given style
 • In the semester teach different styles of dancing. Every semester can change the styles listed. The teaching of each dance specialization adapts to the level of the students enrolled.
 • Dance styles: street dance, show dance(street, disco), jazz, ballet, oriental dance(belly), folk dances, salsa, ballroom dancing and more.
Literature
  recommended literature
 • TORRINGTON, Emma Torrington. Street Dance. GB: HODDER WAYLAND, 2011. ISBN 978-0-7502-6721-2. Street Dance info
 • DOLPHINA. Břišní tanec. Photo by John Robbins. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2005, 160 s. ISBN 8024906058. info
 • VAŇHAROVÁ, Marcela. Moderní tanec pro začátečníky (Modern dance for beginners). Miami, USA, 2000. info
 • VAŇHAROVÁ, Marcela. Moderní tanec a rozvoj kreativity. (Modern dance and creativity). Brno: PdF MU, 1997, 40-44. ISBN 80-204-0526-1. info
  not specified
 • Das grosse Jazzbuch (Orig.) : The jazz book : from ragtime to fusion and beyond. info
 • RACKOVÁ, Simona. Tance : 2011-2015. V Praze: Dauphin, 2015, 79 stran. ISBN 9788072727414. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka. Didaktika gymnastiky a tance (Methodology of Gymnastics and Dance). Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. nestránkováno, 34 pp. ISBN 978-80-210-7313-5. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena. Rytmická gymnastika a tance (Rhytmic Gymnastics and Dances). Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. nestránkováno, 42 pp. ISBN 978-80-210-7325-8. URL info
 • ZÁLEŠÁKOVÁ, Tereza. Brnem se valí vlna tance. In RozRazil Online. Větrné mlýny, 2013. ISSN 1802-3991. URL info
 • MATULOVÁ, Jitka. Divadlo : svět tance, pohybu i dynamické scénografie (Theatre : the world of dance, movement and dynamic scenography). In Pomajzlová, Alena. Rytmy + pohyb + světlo : impulsy futurismu v českém umění. Vyd. 1. Praha: Arbor Vitae, 2012, p. 238-253. ISBN 978-80-7467-014-5. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Terapie tancem : role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii (The therapy of dancing). Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012, 184 pp. Psyché. ISBN 978-80-247-3711-9. info
 • STUDÉNKA, Ondřej. Komparace koordinačních schopností u tanečníků lidového tance (Comparison of coordination abilities in folk dances). Brno: FSPS MU, 2011. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena and Dagmar ŠIMBEROVÁ. Současná role tance v tělesné výchově a sportu (Contemporary Role of Dance in Physical Education ond Sport). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, 3/2009, No 1, p. 55-60. ISSN 1802-7679. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ and Petr HEDBÁVNÝ. Teorie tance (Theory of Dance). Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. info
 • KRÁLOVÁ, Lenka and Tomáš ČECH. Role tance a působení v irském tanečním souboru v životě člověka a při kultivaci jeho osobnosti (The role of dance and the influence of being a member of an Irish dance group on personal life and development of personality). In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007, p. 85-90. ISBN 978-80-86633-97-8. info
 • ODSTRČIL, Petr. Sportovní tanec : standardní tance, latinskoamerické tance. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 115 s. ISBN 8024706326. info
 • TUHOVČÁKOVÁ, Kateřina. Historie a vývoj moderního tance a jeho aplikace do praxe. 2003, 55 l. info
 • AMBRUZOVÁ, Olga. Balet a jeho repertoár. Vyd. 1. Praha: Vladimír Ambruz, 2001, 340 s. ISBN 8090305105. info
 • Český taneční slovník : tanec, balet, pantomima. Edited by Jana Holeňová. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2001, xlii, 381. ISBN 8070081120. info
 • Český taneční slovník :tanec, balet, pantomima. Edited by Jana Holeňová. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2001, xlii, 381. ISBN 80-7008-112-0. info
 • PASTRNKOVÁ, Lenka. Funkce tance v hudbě. Edited by Zdeněk Marek. 2001, 66 l. URL info
 • VAŇHAROVÁ, Marcela. Moderní tanec pro začátečníky (Modern dance for beginners). Miami, USA, 2000. info
 • VAŇHAROVÁ, Marcela. Vliv výuky tance na rozvoj tvořivosti a vybraných pohybových schopností. Edited by Josef Pavlík. 2000, 94 s. info
 • KRAPKOVÁ, Hana and Jana ŠOPKOVÁ. Lidové tance : vybrané lidové tance pro základní a střední školy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, 52 s. ISBN 8024400537. info
 • VAŇHAROVÁ, Marcela. Moderní tanec a rozvoj kreativity. (Modern dance and creativity). Brno: PdF MU, 1997, 40-44. ISBN 80-204-0526-1. info
 • Moderní tanec ve školní tělesné výchově (Modern dance in school physical education). Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, 67-69. ISBN 80-223-0928-1. info
 • BELOVA, Je P and et al ED. Russkij balet: enciklopedija. Moskva: Bol'šaja Rossijskaja enciklopedija, 1997. info
 • REBEL, Günther. Modern Jazz Ballett. Photo by Michael Hörnschemeyer. Weingarten: Kunstverlag Weingarten, 1990, 144 s. ISBN 3817040032. info
 • Jazz in its time. Edited by Martin T. Williams. New York: Oxford University Press, 1989, xii, 272 p. ISBN 0195054598. info
 • GRAHAM, Carolyn. Jazz chant fairy tales. Illustrated by Mimi Brennan - Marybeth Farrell - John O'Brien. Oxford: Oxford University Press, 1988, vii, 120. ISBN 0194342980. info
 • FRICH, Elisabeth. Matt Mattox - Jazz dance : Mattox' Jazz-Art-Technik in Wort und Bild. Edited by Matt Mattox. Weingarten: Kunstverlag Weingarten, 1984, 127 s. ISBN 3817040024. info
 • DRDÁCKÝ, František. Lidové tance. 1. vyd. Praha: Olympia, 1983, 220 s. URL info
 • Balet : enciklopedija. Moskva: Sovetskaja enciklopedija, 1981. info
 • KRÖSCHLOVÁ, Eva. Dobové tance 16. až 19. století. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981, 128 pp. info
 • DOBROVOL'SKAJA, Galina Nikolajevna. Tanec, pantomima, balet. Leningrad: Iskusstvo, 1975. info
 • GOLD, Robert S. A jazz lexicon. 1st ed. New York: Alfred A. Knopf, 1964, xxvi, 363. info
 • K výstavě Brněnský balet. Edited by Jiřina Telcová - Marta Vanýsková. V Brně: Uměleckoprůmyslové museum, 1958, 14 s. info
 • HUVAROVÁ-VANÝSKOVÁ, Marta. Balet jako samostatná umělecká složka stálých českých divadel v Ostravě a Brně. 1952, 121 s. info
Teaching methods
practical exercises
Assessment methods
- exercise, credit - the credit is given to students for the attendance - 3classes can be misses and there is no need of any apology - the substitution of more absence sis not allowed
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/cus/; https://is.muni.cz/auth/el/fsps/podzim2022/p970/um/
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2022/p970