P903 Swimming

Faculty of Sports Studies
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/0/0. Type of Completion: -.
Guaranteed by
PaedDr. Zdeněk Josefík, CSc.
Faculty of Sports Studies
Contact Person: PaedDr. Zdeněk Josefík, CSc.
Timetable of Seminar Groups
P903/1: Tue 9:00–10:00 bazén Lužánky
P903/2: Fri 14:00–15:00 bazén TJ Tesla Lesná
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Kondiční seminární program s možností získání licence instruktora školního lyžování na základě úspěšného absolvování týdenního kurzu.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2003/P903