bk2006 Terminology

Faculty of Sports Studies
autumn 2013
Extent and Intensity
7/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Radka Nevařilová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Timetable
Fri 11. 10. 8:30–10:00 A11/305, Fri 1. 11. 10:30–12:45 A11/305, Fri 29. 11. 12:45–14:15 A11/305
Prerequisites (in Czech)
(! bp017 Sport education I ) && ! NOW ( bp017 Sport education I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Basic definition of kinantropology. Comunication and systems of sports terminology. Gymnastics terminology. Characteristics of moving in gymnastics.
Syllabus
 • Termonology of gymnastics Terminology of body moving Terminology in sport praxis
Literature
  required literature
 • FORMÁNKOVÁ, Soňa. Základní gymnastika : názvosloví nejčastěji používaných postojů, poloh a pohybů (cvičení prostná). 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 48 s. ISBN 9788024427591. info
 • APPELT, Karel and Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. I., Názvosloví cvičení prostných. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 76 s. : il. info
 • APPELT, Karel and Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. II., Názvosloví cvičení akrobatických a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 109 s. : i. info
  not specified
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
Teaching methods
Theoretical and practical application of verbal expression in the educational process
Assessment methods
3 written tests written during semestre Final written tests; Exam: Characteristics of moving; Definition of Kinantropology.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (autumn 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2013/bk2006