e003 Combative Activities

Faculty of Sports Studies
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Jan Novák (seminar tutor)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jakub Tomeček (seminar tutor)
Mgr. Petr Vajda (seminar tutor)
Ing. Zuzana Pelánková (assistant)
Supervisor
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
e003/01: Tue 14:40–15:25 117 - hala úpolových sportů, J. Novák
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following: to understand different kinds of combative systems, to know how to use combative terminology in English
Syllabus
  • combative sports
  • martial arts
  • self-defence
Literature
  • REGULI, Zdenko. Combative activities. Brno: Paido, 2004. 37 pp. ISBN 80-7315-095-6. info
Teaching methods
Explication, exercises, drills
Assessment methods
Students presentation of combative technique in English
Language of instruction
English
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/combative-activities/
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014. Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů. Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění. Projektový tým IMPACT
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2017/e003

Go to top | Current date and time: 20. 9. 2017 04:13, Week 38 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | Více o Informačním systému