bk411 Combative Sports

Faculty of Sports Studies
Autumn 2009
Extent and Intensity
0/32. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Machát (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Department of Athletics, Swimming and Outdoor Sports - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim is to develop practical skills in judo techniques as well as in wrestling. Detailed information are given in 411j and 411z courses.
Segments making up the course
bk411j Judo II; bk411z Wrestling II.
Syllabus
 • Detailed information are given in 411j and 411z courses.
Literature
 • SCHÄFER, Andreas. Judo. Translated by Lenka Česenková. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2007. 128 s. ISBN 9788072323272. info
 • ĎURECH, Miroslav. Spoločné základy úpolov. 2. vyd. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2003. 90 s. ISBN 80-88901-72-3. info
 • MACHÁT, Jan. Využití protahovacích cvičení v zápasu. Praha: ÚV ČSTV, vědeckometodické oddělení, 1999. 30 pp. info
 • KASHIWAZAKI, Katsuhiko and Hidetoshi NAKANISHI. Attacking judo : a guide to combinations and counters. London: Ippon Books, 1995. 136 s. ISBN 0951845594. info
 • ROUGÉ, Jean-Luc. Harai-Goshi : judo masterclass series. London: Ippon Books, 1991. 96 s. ISBN 1852235977. info
 • MACHÁT, Jan and Jiří STRAUS. Zápas: učební texty pro trenéry III. a II. třídy. Praha: Olympia, 1990. 102 pp. info
 • ROUBÍČEK, Vladimír. Základní (průpravné) úkoly. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 108 s. info
 • ĎURECH, Miroslav. Zápasenie. 1. vyd. Bratislava: Šport, 1980. 141 s. : i. info
 • ŠTERC, Jaroslav. Názvosloví základní tělesné výchovy : platné pro oblast působnosti ČTO. 1. vyd. Praha: Olympia, 1973. 302 s. : i. info
Assessment methods
Written and ractical test. Detailed information are given in 411j and 411z courses.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
General note: Judo II - bk411j (0/16), Zápas II - bk411z (0/16).
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2009/bk411