bp020 Sports Education III

Faculty of Sports Studies
Autumn 2009
Extent and Intensity
0/6. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Hana Bubníková (seminar tutor)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Zdeněk Janík (seminar tutor)
Mgr. Lenka Kotková (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Dagmar Šimberová (seminar tutor)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
Contact Person: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.
Prerequisites
Basic kinetic skills, fulfilment of sport gym I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Student gets overview knowledge, ability and skills of sports: basketball(bp020b), dance (bp020t), sport gym II (bp020s and combatives (bp020u). Objectives of every component subject (basketball- bp020b, dance-bp020t, combatives- bp020u a sport gym II- bp020s) are available under individual subjects informations.
Segments making up the course
bp020b Basketball; bp020s Artistic Gymnastics II; bp020t Dancing I; bp020u Combatives.
Syllabus
 • The subject is composed of following sports: basketball(bp020b), dance (bp020t), sport gym II (bp020s and combatives (bp020u). Course syllabuses are available under individual subjects informations.
Literature
 • PAVLÍK, J. Sportovní gymnastika - muži.
 • ĎURECH, Miroslav et al. (2000). Úpoly. Bratislava : Univerzita Komenského 2000
 • LIBRA. Sportovní gymnastika 1,2,3,4
 • VISKUPOVÁ, V. Hudebně pohybová výchova a zpěv. Praha: SPN, 1989
 • REGULI, Zdenko. (2005). Úpolové sporty. Brno : Masarykova univerzita 2005. 105 s.
 • BARTÍK, Pavol. (1999). Úpolové cvičenia a hry na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica
 • JANÍK, Zdeněk, Tomáš PĚTIVLAS and Veronika FUNKOVÁ. Nácvik činností jednotlivce v basketbalu v herních cvičeních (Practising of individual in basketball in exercises). 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně Fakulta sportovních studií, 2005. 68 pp. ISBN 80-210. info
 • CURETON, T Encyclopedia of physical education, fitness, and sports, dance, and related
 • KOS, B. Lidové tance ve školní tělesné výchově. Praha, SPN, 1976
 • HOŠKOVÁ, J. Cesty k tanečnímu a baletnímu mistrovství : Taneční konzervatoř hlavního
 • PĚTIVLAS, Tomáš, Zdeněk JANÍK and Lucie DRÁSALOVÁ. Nácvik herních činností jednotlivce v basketbalu (Practising of individual in basketball in exercises). 2003. vyd. Brno: PAIDO, 2003. 22 pp. CD rom a instruktážní knížka. ISBN 80-7315-055-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, M. Sportovní gymnastika - ženy.
Teaching methods
exercises
Assessment methods
graded credit Methods of classification of every component subject (basketball- bp020b, dance-bp020t, combatives- bp020u a sport gym II- bp020s) are available under individual subjects informations.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Sportovní gymnastika II - bp020s (0/1), Tance I - bp020t (0/1), Basketbal - bp020b (0/2), Úpoly - bp020u (0/2).
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2009/bp020