bp1139 Anatomie II

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (přednášející)
Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1130 Anatomie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/23, pouze zareg.: 0/23
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti ze stavby a struktury orgánů a systémů člověka, které jsou potřebné pro studium navazujících předmětů.
Osnova
  • Oběhová soustava – srdce. Oběhová soustava – cévy. Dýchací soustava. Trávicí soustava. Trávicí soustava - játra, žlučník, slinivka. Močopohlavní soustava – mužská. Močopohlavní soustava – ženská. Soustava žláz s vnitřní sekrecí. Kůže, lymfatický systém. Nervová soustava – CNS. Nervová soustava – PNS. Smysly - oko, chuť, čich, ucho.
Literatura
  • PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 192 s. ISBN 978-80-210-4291-9. info
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového ústrojí. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 100 s. ISBN 978-80-210-4937-6. info
  • HOLIBKOVÁ, Alžběta a Stanislav LAICHMAN. Přehled anatomie člověka. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 140 s. ISBN 8024414805. info
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní. 1. vyd. Brno: MU, 2006. 77 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3962-0. info
  • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz, Translated by Reinhard Pabst. 12th ed. Munich: Urban und Schwarzenberg, 1994. 399 s. ISBN 3541727225. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Úspěšně absolvovaný test s kontrolními otázkami z učiva.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2017/bp1139