bp1839 Anatomie II

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Naděžda Vomelová (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra kineziologie – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 7:00–8:40 Virtuální místnost
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp1839/01: Út 18:00–19:40 Virtuální místnost, L. Horáčková
Předpoklady
bp1830 Anatomie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti ze stavby a struktury orgánů a systémů člověka, které jsou potřebné pro studium navazujících předmětů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: popsat základní anatomické útvary vnitřních orgánů člověka; vysvětlit funkce jednotlivých orgánů a jejich částí; a využít tyto znalosti při tvorbě integrálního pohledu na lidské tělo.
Osnova
  • Oběhová soustava – srdce. Oběhová soustava – cévy. Dýchací soustava. Trávicí soustava. Trávicí soustava - játra, žlučník, slinivka. Močopohlavní soustava – mužská. Močopohlavní soustava – ženská. Soustava žláz s vnitřní sekrecí. Kůže, lymfatický systém. Nervová soustava – CNS. Nervová soustava – PNS. Smysly - oko, chuť, čich, ucho.
Literatura
  • PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 192 s. ISBN 978-80-210-4291-9. info
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového ústrojí. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 100 s. ISBN 978-80-210-4937-6. info
  • HOLIBKOVÁ, Alžběta a Stanislav LAICHMAN. Přehled anatomie člověka. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 140 s. ISBN 8024414805. info
  • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní. 1. vyd. Brno: MU, 2006. 77 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3962-0. info
  • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz, Translated by Reinhard Pabst. 12th ed. Munich: Urban und Schwarzenberg, 1994. 399 s. ISBN 3541727225. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Úspěšně absolvovaný test s kontrolními otázkami z učiva.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1839