bk2034 Basic gymnastic II

Faculty of Sports Studies
Spring 2013
Extent and Intensity
0/7. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Kotková (seminar tutor)
Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Dagmar Šimberová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Division of Gymnastics - Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Division of Gymnastics - Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to
create a number of excercises with using of hand equipement (bars, ropes, fitballs, overballs ...) and on apparatus (wall bars, vaulting box, benches etc.)
explain good make of excercises
know and use correct terminology of excercises
Syllabus
 • excercises with bar
 • excercises with rope
 • with overballs
 • with dynabends
 • with fitballs
 • with using wall bars, vaulting box, benches
 • Terminology of excercises
Literature
 • Sport stretch (Orig.) : Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. info
 • JARKOVSKÁ, Helena and Markéta JARKOVSKÁ. Posilování s náčiním : 306krát jinak. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 207 s. ISBN 9788024725352. info
 • CACEK, Jan and Hana BUBNÍKOVÁ. Statický versus dynamický strečink (Static versus dynamic stretching). Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, vol. 61, No 6, p. 26-28. ISSN 0323-1364. info
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • HEDERER, Markus. Bodyforming, posilování a strečink pro plnoštíhlé ženy : jak najít radost z pohybu a vylepšit si postavu. Translated by Monika Burger. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 94 s. ISBN 8025112012. info
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • HÁJKOVÁ, Jana and Dobromila VEJRAŽKOVÁ. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 81 s. ISBN 8024604256. info
 • ŠEBEJ, František. Strečink. Translated by Eva Horová. Bratislava: Timy, 2001. 128 s. ISBN 8080650209. info
 • ALTER, Michael J. Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 2. vyd. Praha: Grada, 1999. 228 s. ISBN 807169763X. info
 • FAJFER, Zdeněk. Koordinační (obratnostní) schopnosti, pohyblivost (strečink) v systému tréninku hráče fotbalu. Brno: [s.n.], 1990. 293 s. : i. info
Teaching methods
Practical lectures Presentation of students and its analysis.
Assessment methods
presentation of student

written test rope routine
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2013/bk2034