bp2057 Sportovní gymnastika II

Fakulta sportovních studií
jaro 2015
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Alena Marečková (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2057/1: Po 10:30–11:15 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
bp2057/2: St 11:20–12:05 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
bp2057/3: Po 9:40–10:25 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
bp2057/4: St 10:30–11:15 tělocvična, Sokol, P. Hedbávný
Předpoklady
bp1035 Sportovní gymnastika I || bp2035 Sportovní gymnastika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Popsat techniku, metodiku a poskytnout záchranu a dopomoc u základních gymnastických pohybových struktur. Dále bude schopen terminologicky správně definovat jednotlivé cvičební tvary a prokáže základní orientaci v pravidlech SG a využívat nových metod ve výuce gymnastiky se zaměřením na akrobacii jako hlavní prostředek rozvoje koordinačních schopností.
Osnova
  • SG - pravidla SG, terminologie cvičení na nářadích, technika cvičení, metodika cvičebních prvků , záchrana a dopomoc, cvičení s využitím molitanových pomůcek různých tvarů k nácviku akrobatických pohybových struktur. Air floor nová pomůcka ve výuce akrobacie.
Literatura
  • PAGE, Jason. Gymnastika. 1. vyd. Praha: Egmont ČR, 2000. 32 s. ISBN 8071864765. info
  • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 90 s. ISBN 8024606615. info
  • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika metodicky a hrou : metodické listy akrobatické a nářaďové gymnastiky pro děti mladšího školního věku [Hanex, 1992]. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1992. 62 s. ISBN 80-900925-4-3. info
  • SVATOŇ, Vratislav. Gymnastika : akrobacie a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 1997. 53 l. ISBN 8020505423. info
  • SVATOŇ, Vratislav a Alena ZÁMOSTNÁ. Gymnastika :metodické listy cvičení v akrobacii a na nářadí. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1993. 53 s. ISBN 80-900925-9-4. info
Výukové metody
cvičení Úkoly pro samostudium: Písemná příprava na rušnou a průpravnou část. Nácvik požadovaných cvičebních tvarů. Studium odborné terminologie a pravidel sportovní gymnastiky. Kontrola bude zahrnuta v závěrečném zkoušení.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet SG - Akrobacie 3 akrobatické řady Povinné cvičební tvary - stoj na rukou, přemet stranou, přemet, kotoul vzad do stoje na rukou, kotoul letmo, rovnovážný postoj, Salto vpřed Přeskok - roznožka (bedna nadél, přeskokový stůl) Hrazda - Vzepření vzklopmo, Toč vzad, Podmet Dopomoc u všech výše uvedených cvičebních tvarů, 100% účast v semináři, Písemná příprava: rušná a průpravná
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/sportovni-gymnastika-2/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
V čem spočívá inovace: Zařazení speciálních gymnastických cvičení pro rozvoj koordinačních schopností se zaměřením na akrobacii cvičení s využitím molitanových pomůcek různých tvarů.
Proč předmět inovujeme: Nové molitanové pomůcky zatraktivní výuku sportovní gymnastiky.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická podpora výuky formou e-testování
Kategorie e-learningu: 3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.