bk2034 Základní gymnastika II

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
0/7. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Kotková (cvičící)
Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Dagmar Šimberová (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Oddělení gymnastiky - Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2034/01: Pá 21. 4. 15:30–17:00 118 - pohybová tělocvična, Pá 28. 4. 14:00–16:15 119 - univerzální tělocvična, Pá 5. 5. 15:30–17:00 118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta s metodickými a didaktickými postupy při cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí. Po úspěšném absolvování je student schopen vytvořit zásobník cviků s využitím náčiní a vedlejšího nářadí (např. cviky posilovací, protahovací, koordinační...), zná správné provedení jednotlivých cvičení a dokáže cviky aplikovat v praxi.
Osnova
 • Cvičení s krátkou tyčí - cvičení pro správné držení těla, cvičení posilovací. Cvičení se švihadlem - cvičení koordinační, cvičení protahovací. Cvičení s overbally - posilovací cvičení, cvičení balanční. Cvičení s posilovacími pásy (dynabendy, terabendy) Cvičení s gymnastickými míči Cvičení s využitím laviček, žebřin, švédské bedny. Součástí předmětu je výuka terminologie tělesných cvičení s náčiním a na vedlejším nářadí.
Literatura
 • Sport stretch (Orig.) : Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. info
 • JARKOVSKÁ, Helena a Markéta JARKOVSKÁ. Posilování s náčiním : 306krát jinak. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 207 s. ISBN 9788024725352. info
 • CACEK, Jan a Hana BUBNÍKOVÁ. Statický versus dynamický strečink. Atletika, Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 6, s. 26-28. ISSN 0323-1364. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • HEDERER, Markus. Bodyforming, posilování a strečink pro plnoštíhlé ženy : jak najít radost z pohybu a vylepšit si postavu. Translated by Monika Burger. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 94 s. ISBN 8025112012. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 178 s. ISBN 8024609738. info
 • HÁJKOVÁ, Jana a Dobromila VEJRAŽKOVÁ. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 81 s. ISBN 8024604256. info
 • ŠEBEJ, František. Strečink. Translated by Eva Horová. Bratislava: Timy, 2001. 128 s. ISBN 8080650209. info
 • ALTER, Michael J. Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 2. vyd. Praha: Grada, 1999. 228 s. ISBN 807169763X. info
 • FAJFER, Zdeněk. Koordinační (obratnostní) schopnosti, pohyblivost (strečink) v systému tréninku hráče fotbalu. Brno: [s.n.], 1990. 293 s. : i. info
Výukové metody
Forma praktického ukázek cvičení doplněných o teoretické poznatky.
Didaktické výstupy studetnů a jejich podrobný rozbor. Úkoly pro samostudium .Termonologie s náčiním a vedlejším nářadím. Kontrola úkolů při metodickém výstupu
Metody hodnocení
- metodický výstup - - závěrečný test písemný sestava se švihadlem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.