ct009 Právo a sport

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Kubíček (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Kubíček
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Synková
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Účelová zařízení - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Vzhledem k tomu, že předmět je vyučován při studiu trenérských licencí v maximálním rozsahu 2 – 6 hodin je cílem předmětu vytvoření komplexního právního vědomí trenérů o právním řádu ČR včetně souvisejících nejdůležitějších norem evropského práva a vybudování právního vědomí trenérů o postavení sportu a jeho autonomní povahy v prostředí právního řádu ČR a EU. Dále pak získání základní orientace v prostředí sportu na spolkové a obchodní úrovni a pochopení postavení fyzických a právnických osob v řídících strukturách asociací a to národních i nadnárodních včetně osvojení vědomí právní ochrany sportovních subjektů a odpovědnosti ve sportu.
Osnova
  • 1.Základní normy soukromého práva a veřejného práva, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík plátců DPH 2.Vztah státu a sportu, autonomie sportu - státní správa a financování sportu v ČR na úrovni republikové, krajské a obcí 3.Právní vztahy sportovních subjektů (Právní řád ČR, Daňová povinnost sportovních subjektů, Interní sportovní normy a pravidla ve sportu) 4.Subjekty ve sportu, právnické osoby a fyzické osoby 5.Smluvní vztahy sportovních subjektů, vzory, forma a obsah 6.Odpovědnost ve sportu, vývoj a současné pojetí 7.Rozhodování sporů ve sportu (Soudní a mimosoudní ochrana sportovních subjektů včetně CAS)
Literatura
    doporučená literatura
  • KRÁLÍK, Michal. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Vydání první. Praha: Leges, 2016. xxix, 475. ISBN 9788075020994. info
  • Sport a (nejen) pracovní právo. Edited by Jan Pichrt. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 285 s. ISBN 9788074786556. info
  • KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 316 s. ISBN 978-80-210-6040-1. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata dané problematiky. Na seminářích jsou pak diskutovány konkrétní příklady z aktuální praxe dotýkající se sporu a práva.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.