b4625b Coaching Specialization 2 - Artistic Gymnastics

Faculty of Sports Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Department of Sports - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Gymnastics and Combatives - Faculty of Sports Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Anotace: Technical basis of movement (tbm) dominant motion structures on exquisite apparatus in SG Osnova: significance TBM Dominant motion structures Acrobatics preparation TMB motion structures on acrobatics Support on acrobatics TMB motion structures on pommel horse
Learning outcomes
Anotace: Technical basis of movement (tbm) dominant motion structures on exquisite apparatus in SG Osnova: significance TBM Dominant motion structures Acrobatics preparation TMB motion structures on acrobatics Support on acrobatics TMB motion structures on pommel horse
Syllabus
 • significance TBM Dominant motion structures Acrobatics preparation TMB motion structures on acrobatics Support on acrobatics TMB motion structures on pommel horse
Literature
  recommended literature
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 114 s. ISBN 9788024617336. info
 • SKOPOVÁ, Marie and Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 193 s. ISBN 9788024721972. info
 • ZÍTKO, Miroslav and Jan CHRUDIMSKÝ. Akrobacie. Illustrated by Miroslav Libra. 2., rozš. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006. 52 s. ISBN 8086586170. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 187 s. ISBN 8024710064. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO and Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004. 68 s. ISBN 8086402134. info
 • ZÍTKO, Miroslav. Skoky z malé trampolíny. Edited by Bohumír Roubal, Photo by Marie Brunerová. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 1998. 47 s. ISBN 8090250912. info
 • VLASÁKOVÁ, Naďa, Miroslav ZÍTKO and Radka NEMKYOVÁ-VACKOVÁ. Základy sportovní gymnastiky pro odbory ZRTV. 1. vyd. Praha: Československý svaz tělesné výchovy. Český ústřední výbor, 1988. 143 s. info
  not specified
 • APPELT, Karel and Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. I., Názvosloví cvičení prostných. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 76 s. : il. info
 • APPELT, Karel and Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. II., Názvosloví cvičení akrobatických a cvičení na nářadí a. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 109 s. : i. info
Teaching methods
Form of practicals lessons completed with teoreticals pieces of knowledge
Assessment methods
Practical performance, written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 100 hod.
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/specializace-2-sportovni-gymnastika/
The course is also listed under the following terms spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2020/b4625b