bp2078 Sportovní medicína

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Martin Komzák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jan Horáček (pomocník)
Garance
MUDr. Iva Tomášková, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 17:50–18:40 A11/206
Předpoklady
U studentů se předpokládají znalosti z anatomie a fyziologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti by měli být schopni v konkrétních situacích svojí tělovýchovné pedagogické praxe:
- uvažovat o souvislostech mezi zdravím a pohybovou aktivitou, sportovním tréninkem apod.
- provádět účinná preventivní opatření a řešit běžné zdravotní problémy žáků v TV, sportovců a cvičenců (na úrovni nezdravotníků)
Výstupy z učení
Studenti by měli být schopni v konkrétních situacích svojí tělovýchovné pedagogické praxe:
- uvažovat o souvislostech mezi zdravím a pohybovou aktivitou, sportovním tréninkem apod.
- provádět účinná preventivní opatření a řešit běžné zdravotní problémy žáků v TV, sportovců a cvičenců (na úrovni nezdravotníků)
Osnova
 • 1. Úvod organizace a obsah předmětu sportovní medicína, obor tělovýchovné lékařství, zdroje informací; preventivní prohlídky sportovců
 • 2. Kardiologická problematika ve sportu riziko selhání srdce sportovců, pohyb osob s kardiologickým onemocněním (diagnostika, léčba, rehabilitace)
 • 3. Prevence poškození zdraví ve sportu (úrazy, mikrotraumata a selhání fyziologických funkcí z přetížení oběh, dech, metabolismus, vnitřní prostředí)
 • 4. Pohyb člověka a zdraví – optimální pohybový režim, zdravotní rizika nedostatku pohybu (civilizační nemoci) a přetížení
 • 5. Zdravotní zabezpečení tělovýchovné a sportovní akce a TV (trénink, kurz, soutěž) – funkce zdravotníka, materiální vybavení, příprava na akci, řešení zdravotních problémů
 • 6. Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu dětí, žen a starších osob
 • 7. Bolesti zad a sport. Migréna a sport
 • 8. Diabetes mellitus a sport. DM I. a II. typu, reakce diabetika na zátěž, léčba diabetu a pohyb diabetické komplikace a pohybová aktivita – cvičení, inzulín a dieta – prevence a řešení zdravotních problémů při cvičení (hypo a hyperglykémie)
 • 9. Fyziologická a zdravotní problematika běhu (úrazy; mikrotraumata - noha, Achillova šlacha, koleno), cyklistiky (úrazy; mikrotraumata – zápěstí, lokty, záda-páteř, sedací plocha) a plavání (záněty dýchacích cest, imunita, oči, ramena, kolena, záda)
 • 10. Asthma bronchiale a sport reakce astmatiků na zátěž, pozátěžové astma, diagnostika a léčba astmatu, dopingová problematika
 • 11. Zdravotní problematika fotbalu, basketbalu, hokeje a boxu
 • 12. Zdravotní rizika dopingu ve sportu stimulancia, steroidní anabolika, analgetika, inzulín aj
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • Kučera M. a kol. Dítě, sport a zdraví. Galén, Praha 2011
 • MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. První vydání. Praha: Galén, 2011. xvi, 245. ISBN 9788072626953. info
 • Novotný J, Sebera M, Hrazdira L, Novotná M. Kapitoly sportovní medicíny, Paido/FSpS MU 2003, www.fsps.muni.cz/ucebniceNovotny
  doporučená literatura
 • ABC of sports medicine. Edited by Greg McLatchie. 2nd ed. London: BMJ Books, 2000. viii, 129. ISBN 0-7279-1366-2. info
 • CINGLOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. 199 s. ISBN 80-246-0492-2. info
 • MÁČEK, Miloš a Jiřina MÁČKOVÁ. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 112 s. ISBN 8021016043. info
 • KUČERA, Miroslav a Ivan DYLEVSKÝ. Sportovní medicína. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 279 s. ISBN 8071697257. info
Výukové metody
Výuka je formou teoretické přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška (student musí dobře porozumět zadanému tématu při zkoušce a umět vysvětlit použité pojmy). Témata ke zkoušce jsou zveřejněna na http://www.fsps.muni.cz/~novotny.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/sportovni-medicina/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp2078