BSSn4411 Modern Technologies and Security

Faculty of Social Studies
Autumn 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marek Dvořáček (assistant)
Mgr. Jan Kleiner (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Security and Strategic Studies - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Timetable
Mon 10:00–11:40 P22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět se zabývá pozitivním i negativním dopadem rozvoje moderních technologií na bezpečnost. Na konci tohoto kurzu bude student schopen kriticky hodnotit jednotlivé aspekty technologií i jejich možný a pravděpodobný vliv na bezpečnost států a společnosti.
Syllabus (in Czech)
  • Militarizace a komercializace vesmíru.
  • Kybernetická bezpečnost, sledování a big data.
  • Autonomní prostředky a umělá inteligence.
  • Změny klimatu a výroba energie.
  • Genetika a biotechnologie.
  • Nové zbraňové systémy.
Teaching methods (in Czech)
Výuka na hodinách se sestává z odborné přednášky, pro které následují týmové studentské prezentace hájící protichůdná stanoviska vztahující se k probíranému tématu.
Assessment methods (in Czech)
Závěrečné hodnocení se skládá ze dvou studentských prezentací zadaných stanovisek (24 bodů), position paperů (21 bodů), seminární práce (30 bodů) a závěrečné zkoušky (25 bodů). A: 92-100, B: 84-91, C: 76-83, D: 68-75, E: 60-67, F: 59 a méně.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2021/BSSn4411