BSSn4489 Models and simulations of complex systems

Faculty of Social Studies
Autumn 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Security and Strategic Studies - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Timetable
Mon 18:00–19:40 P21a
Prerequisites (in Czech)
Studenti si musí do výuky nosit vlastní notebook, na který si nainstalují simulační software. Nejsou zapotřebí žádné znalosti nad úroveň základní školy
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 8 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 6/8, only registered: 0/8, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/8
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je pochopit struktury a principy chování systémů a zpětných vazeb, naučit se je modelovat, interpretovat, predikovat a konstruovat jejich simulace. Kromě osvojení těchto praktických dovedností patrně dojde i k tomu, že absolventi začnou nahlížet na existující sociální, technické i přírodní systémy zcela jinak, než dosud. Předmět není zaměřen na žádný obor, vítáni jsou všichni a znalosti lze aplikovat všude.
Learning outcomes (in Czech)
- pochopení fungování systémů - analyzovat strukturu a chování systémů - konstruovat vlastní modely a simulace
Syllabus (in Czech)
  • - úvod a seznámení - prvky systémů - beer game - chování systémů - design modelů - simulace - prezentace vlastních projektů
Teaching methods (in Czech)
Semináře, cvičení, skupinová práce.
Assessment methods (in Czech)
Předmět bude ukončen samostatným projektem, kdy si studenti vytvoří a obhájí vlastní simulaci z libovolné oblasti.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2021/BSSn4489