POL015 Preparation of Dissertation Thesis II.

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0. 20 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Department of Political Science – Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology – Department of Political Science – Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
POL014 Dissertation Thesis I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Assessment methods (in Czech)
Tento předmět je vázán na zpracovávání disertace. Kredity jsou přiznávány na základě doložení publikace další části textu disertace v podobě článku v odborném recenzovaném periodiku nebo v podobě kapitoly v recenzované monografii (příp. doložení přijetí k publikaci). Nelze použít text vypracovaný v rámci předmětu Disertační práce I. Individuální konzultace se konají podle dohody se školitelem. Cílem předmětu je poskytnout prostor pro přípravu studenta na vědeckou práci a zároveň kontrolovat průběh vypracovávání disertační práce samotné. Hodnocení provádí - formou kolokvia - školitel.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: ECTS jsou přiznávány buď po doložení další publikace části textu disertace v odborném recenzovaném periodiku, recenzované monografii nebo recenzovaném sborníku anebo po doložení vystoupení na odborné konferenci (s příspěvkem odpovídajícím disertaci).
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/POL015